Шефът на ТЕЦ-Враца отговаря на въпросите на клиенти на топлофикации от цялата страна

Днес разговаряме с изпълнителния директор на „Топлофикация – Враца“ инж. Радослав Михайлов. Той ще отговори на въпроси, задавани от клиенти на топлофикации в цялата страна, независимо в кой град са, които често остават неясни или без отговор.

-Един от задаваните въпроси от абонатите е защо трябва да плащат към топлофикация, когато са с демонтирани радиатори и не използват техните услуги?

-Този въпрос е наистина често срещани на на пръв поглед изглежда абсолютно справедливо-защо да плащам за парно, след като не го ползвам. Ще Ви обясня обаче защо е нормално, дори човек без радиатори да плаща такста сградна инсталация.

Според Закона за енергетиката всички абонати, които живеят в сграда с ТЕЦ, участват при разпределението на енергията от сградната инсталация, независимо от това дали ползват радиаторите или не. Цялата сграда е отопляема, това води до малко по- високи температури дори в апартаменти с изключено парно. Ако хората, които не ползват нашите услуги, спрат да плащат за сградна инсталация, това веднага ще вдигне цените за клиентите, които съвестно потребяват топлинна енергия. Най-просто казано, ние отопляваме цялата сграда, а не само отделни апартаменти в нея. Ако в една сграда има десет жилища, от които шест са на парно, а четири са с изключено, не можем по закон, а и не е справедливо, да накараме съвестни абонати да плащат отоплението на цялата сграда, в която има десет жилища.

-Какво всъщност представлява сградната инсталация?

-Сградната инсталация е система от тръби, които преминават хоризонтално и вертикално в цялата сграда. Те минат в стените или открито през общите коридори в сградата, както и през всички помещения в жилището. Чрез тези тръби топлата вода достига до радиаторите. За това казвам, че топлофикацията отоплява цялата сграда, цялата така наречена етажна собственост заедно с нейните общи части, а не само отделни жилища. Логиката на законодателя е, че когато живееш в отопляема сграда, трябва да плащаш за нейното цялостно отопление, дори когато си изключил парното. Всеки собственик е част от етажната собственост.

-В тази връзка, кой е отговорен за поддръжката на вътрешната отоплителна инсталация?

-Противно на схващанията, отговорни са собствениците в етажната собственост. Тя е тяхна собственост, а не наша. Те са собственици на сградата, а не ние. Топлофикация отговаря за собствените си съоръжения и топлопреносната мрежа. Това не означава, че не помагаме на етажните собствености и на нашите потребители. Мога да дам за пример специалистите на Топлофикация Враца, които притежават достатъчно знания и опит в областта. Благодарение на експертизата им можем да съдействаме и да извършваме някои ремонти дори и по вътрешната отоплителна инсталация.

-Нека обсъдим отоплителната инсталация. Прави впечатление, че различните сгради имат различна цена за подгряване. Защо?

-Цената за загряване на 1 кубик вода зависи от изразходваното количество топлинна енергия, а то не е еднакво за всички сгради. Всяка сграда има своята специфика. Част от тях се отопляват с по-малко енергия, други с повече.

Има няколко фактора, които определят разликата в количеството изразходвана енергия. Такива са вида на сградната инсталация и изолацията на сградата, наличието на рециркулационна помпа и не на последно място потреблението в сградата.

-Преди началото на отоплителния сезон, казвате на абонатите си, че трябва инсталациите да се обезвъздушат. Защо е необходимо?

-За осигуряване на качествено топлоподаване. Целта на обезвъдушаването е образувалият се въздух в тръбите да се изведе в атмосферата. Наличието на въздух в отоплителните системи е нежелателно поради страничните ефекти, които се констатират. Сред тях са влошаване на циркулацияа на топлоносителя, повишаване на корозията на металните тръби и други. Всички изброени фактори водят до по-бързо амортизиране.

-Но как е възможно въздухът да попадне в отоплителната система?

-По много начини. Най-често това се случва при запълване на инсталацията, при необходимост от допълване с вода или при неправилно оразмеряване.

-Абонатите на топлофикациите се интересуват как се фактурира консумираната топлинна енергия?

-Консумираната топлинна енергия се фактурира всеки месец и се изчислява според избрания от всяка етажна собственост начин на отчитане и разпределение на топлинна енергия. Вариантите са 3 – реален отчет, при който вече препоръчваме монтаж на дистанционни уреди, прогнозен отчет на база консумацията за същия период предходния отоплителен сезон и на равни месечни вноски, отново на база консумацията от предходния отоплителен сезон. При последните 2 варианта се подготвя и изравнителна сметка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *