Разговаряме с изпълнителния директор на „Топлофикация Русе“ инж. Севдалин Желев.

-Инж. Желев, влагате изключителни усилия и средства в екологичната програма на “Топлофикация Русе”. Какви са водещите Ви приоритети?

-Устойчивото развитие е немислимо без отговорна екологична стратегия. Тя е неделима част от корпоративната политика. “Топлофикация Русе” доказа, че едно предприятие, осигуряващо топлинна енергия и гореща вода, може да работи в съответствие с всички изисквания за опазване на околната среда и чистия въздух.

В момента завършваме проект за диверсификация на горивния микс и замяната на въглищата с природен газ. По план още през този отоплителен сезон газът ще бъде неделима част от горивата, които използваме за гарантиране на чисто, надеждно и сигурно отопление за крайните потребители.

-Разкажете ни повече за този проект и какво предстои занапред?

-Газовите когенератори са двигатели с вътрешно горене. Те се захранват с природен газ и произведената от тях механична енергия захранва електрогенератор. Електрогенераторите, захранвани с природен газ, произвеждат електричество 7 мегавата. Близо 80% oт влoжeнaтa eнepгия oт пpиpoдeн гaз ce пpeoбpaзyвa в пoлeзнa тoплиннa или eлeктpичecкa мoщнocт. Tpите кoгeнepaтopa ca c oбщa мoщнocт 21 мeгaвaтa eлeктpичecкa мoщнocт и 18 мeгaвaтa тoплиннa мoщнocт.

Проектът е почти изцяло завършен. Преди да включим в работен режим новите съоръжения, те трябва да преминат всички необходими тестови изпитания.

Нашата цел е през летните месеци да произвеждат енергия само от природен газ. Преходът от твърди изкопаеми горива към газ ще отбележи важен принос към постигане на генералните цели на Европейския съюз за намаляване на въглеродните емисии.

В краткосрочен план това е най-важният проект, който искаме да приключим. Паралелно през летните месеци извършваме всички необходими подобрения, както по съоръженията, така и по топлопреносната мрежа. Обновяването на проблемните участъци се извършва по време на годишния планов ремонт и профилактика. Към момента ремонтните дейности се изпълняват по план. Създадена е организация профилактиката да приключи във възможно най-кратки срокове. Чрез инвестиции в обновяване на мощностите и топлопреносната мрежа се гарантира увеличаване на ефективността, подобряване на екологията и намаляване на аварийността.

В дългосрочен план имаме намерение да инвестираме допълнителни средства в комбинираното производство на енергия и да реализираме зелени проекти с цел “Топлофикация Русе” да бъде модерното предприятие, което осигурява изцяло екологично отопление за крайните потребители. Приоритет за нас остават и инвестициите за подобряване на енергийната ефективност в цялото предприятие. Стараем се чувствително да понижим излишната консумация на енергия.

-В Русе вече близо година работи модерна сероочистваща инсталация. Малко градове могат да се похвалят с подобна инвестиция. За това време има ли подобрение на качеството на въздуха?

-Изграждане и включването в експлоатация на модерната сероочистваща инсталация беше другият важен проект, част от нашата екологична политика. Съоръжението е голямо, колкото четириетажен блок. Стойността му е близо 10 милиона лева. Инсталацията улавя до 97% от серните емисии, както и фините прахови частици. Благодарение на това има значително подобрение на въздуха в гр. Русе. След всички проведени проучвания и тестове Ви уверявам, че сероочистващата инсталация работи изцяло в съответствие с екологичните изисквания на европейското и българско законодателство.

-Каква според Вас е тайната на успешния бизнес?

-Тайната на успешния бизнес се крие в добрия екип. През всички тези години при нас работят едни от най-добрите професионалисти. Благодарение на екипната работа успяваме да развиваме и модернизираме “Топлофикация Русе”. Считам, че успехът изисква и поемането на отговорност към обществото и от социална, и от екологична гледна точка.

Уверявам Ви, че ние мислим постоянно в зелена насока и смятаме да продължаваме да инвестираме в екологични проекти. Днес повече от всякога бизнесът е длъжен да мисли екологично.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *