„Топлофикация Перник“ по пътя към устойчивото бъдеще

„Екологичната трансформация в синхрон с целите на Европейския съюз за устойчиво развитие е в основата на бизнес плана на „Топлофикация Перник“. Нашата визия за бъдещето на дружеството е в преминаването на природен газ“, заяви инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на дружеството.

Той обясни, че две години работят върху изграждането на три газови когенератора и уточни, че инвестицията е почти завършена. Остава да бъдат направени задължителните тестови изпитания на новите съоръжения. По думите му се очаква новите мощности да бъдат включени в експлоатация до месеци. Той обясни, че предвиждат да произвеждат целогодишно електро и топлоенергия от природен газ. Инж. Стойнев уточни, че на този етап въглищата ще се използват само по време на отоплителния сезон.

Директорът на „Топлофикация Перник“ подчерта, че чрез реализирането на инвестицията ще се предостави възможност да се удължи животът на дружеството като се изпълняват целите за намаляване на въглеродните емисии, заложени в Европейската Зелена сделка. Тяхната амбиция е да създадат напълно екологично производство и едновременно с това да бъдат запазени работните места на всички служители. Той сподели, че с проектите, върху които работят, ще имат нужда и от още допълнителни квалифицирани експерти и инженери.

Инж. Стойнев посочи, че паралелно провеждат и административните процедури за реализиране и на още една инвестиция за поетапна замяна на все по-голяма част от въглищата с биомаса, която е възобновяема суровина, при чието оползотворяване не се отделят вредни емисии. Енергетикът разказа, че обмислят да изградят и инсталация за производство на енергия и от биогаз.

„Европейската Зелена сделка е важна не само за нас, но и за поколенията, които идват след нас. Трябва да бъдем отговорни към тях и да осигурим бъдещето на децата ни. Този Пакт дава възможност за икономически растеж, борба със социалните неравенства и климатичните промени“, подчерта инж. Стойнев. По думите му бизнесът и всеки човек може да помогне България да запази едновременно красивата си природа и добре развитата си енергетика. Той сподели, че е необходимо да привлечем и запазим младите хора в България, за да продължат своето развитие именно у нас.

„България разполага с около 10 години за прехода към нисковъглеродно производство. Времето, в което трябва да се вземат издържани решения, отстояващи нашите икономически и социални приоритети. Смятам, че ще успеем за това време да подобрим работата на производствата на въглища и самите мощности, както и да осигурим икономическа перспектива за районите“, заяви директорът на дружеството.

По думите му преходът към нисковъглеродна икономика е както цел на Европейския съюз, така и на България и за това се работи за създаването на всеобхватен подход за справедлив преход във всички въглищни региони на Европа. Инж. Стойнев е категоричен, че Европейският Зелен пакт може да допринесе за създаване на още по-конкурентоспособна икономика и намаляване на емисиите.

„Топлофикация Перник“ пое ангажимент за изпълнението на конкретни ключови мерки за увеличаване на енергийната ефективност, като прилага едни и същи високи стандарти в социалната, екологичната и обществената сфера. В продължение на това инж. Чавдар Стойнев коментира, че за гарантиране на сигурно и надеждно отопление през зимата започват техният годишен планов ремонт на топлопреносната мрежа в града и действащите съоръжения. Директорът на „Топлофикация Перник“ обясни, че ще бъдат извършени подобрения, свързани с ревизии и ремонтни дейности в повечето мощности и в почти всички цехове на централата.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.