Около 30 милиона за въглеродни емисии плаща топлофикация на газ

Въведените в Европа такси за въглеродни емисии стават все по-скъпи и непосилни за българската индустрия. Когато се използват изкопаеми горива, при изгарянето им се освобождават вредни емисии, за които Европейският съюз е въвел въглеродни квоти.

През 2015 година един тон въглеродни емисии е 5 евро. В началото на 2021 година цената на въглеродните емисии беше около 30 евро за тон. В края на 2021 година въглеродните емисии се търгуват за около 80 евро за тон, като в началото на декември достигнаха 90 евро.

При тази висока цена, производствената дейност на много български предприятия става все по-скъпа. За да произвежда топлинна енергия, Топлофикация Плевен, която има най-много абонати след предприятията в София и Пловдив, също трябва да купува квоти.

За всеки мегаватчас произведена енергия Топлофикация Плевен АД генерира 0,246 тона въглеродни емисии при комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

За календарната 2021 година стойността на въглеродните емисии е за около 30 000 000 лева! Всъщност тези квоти не са, защото ние замърсяваме, а защото ние използваме за суровина изкопаемо гориво, природният газ. Колкото повече произвеждаме, толкова повече трябва да плащаме за въглеродни емисии. През миналия отоплителен сезон сме произвели 286 990 МВтч топлинна енергия”, каза директорът на Топлофикация Плевен инж. Йордан Василев.

Търсенето е по-голямо от предлагането и за това квотите поскъпват. А това означава още по-големи разходи за Топлофикация Плевен и другите предприятия в сектора.

„Европейският съюз въведе търговията с въглеродни емисии като част от политиката за декаборнизация на икономиката. Една от целите е ограничаване на производството на енергия от изкопаеми горива, но все още предстои много работа, докато ги изпълним“, каза инж. Йордан Василев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.