Инж. Йордан Василев: Дигитализацията и екологосъобразният начин на работа е пътят, по който вървим

Водещ приоритет за нас и през 2021 г. ще бъде повишаването на енергийната ефективност на „Топлофикация Плевен“, както и поддържане на нашите съоръжения и топлопреносната ни мрежа в изправност. Съсредоточили сме се върху увеличаване на броя на клиентите ни и предоставяне на качествена услуга, каквото е именно централното отопление.“. Това каза инж. Йордан Василев, директор на „Топлофикация – Плевен“ в интервю.

По думите му в работата им те залагат на повече екология и иновации. „Дигитализацията и екологосъобразният начин на работа е пътят, по който вървим. Инвестициите, които правим, развиват нашата дейност в посока още по-качествено топлоподаване и заедно с това, производство на чиста енергия.“, обяснява инж. Василев. Той изрази надежда, че ще надскочат постигнатото през 2020 г. и ще успеят в бъдеще да реализират още големи проекти в посока екологично и чисто производство.

През 2020 г. започнахме работа по проект за когенерираща мощност, която да замени старите парни котли на дружеството. С инвестицията очакваме да увеличим дела на комбинирано произвежданата енергия чрез високо ефективна и екологична технология, отговаряща на последните изисквания на Европейския съюз.“, посочи инж. Василев.

Той разказа, че преди началото на отоплителния сезон е извършен ремонт на газовата им турбина, с който се осигурява ресурсът й за нормална работа. „Турбината отговаря на европейските стандарти за подобен тип съоръжения. Модерна и автоматизирана. Управлението на турбината се извършва посредством операторска станция със специализиран софтуер от оператор.“, заявява директорът на „Топлофикация – Плевен“.

По повод извънредната обстановка, в която се намираме заради COVID 19 и с оглед ограничаване разпространението на вируса, инж. Василев отново отправи апел към техните абонати да осигуряват отчет или сомоотчет на уредите за дялово разпределение. „Призоваваме абонатите да спазват указанията на фирмите за дялово разпределение, като осигуряват възможност за отчет на водомерите и уредите за дялово разпределение. С цел ограничаване на разпространението на вируса, всички фирми за дялово разпределение са предоставили и алтернативни начини за представяне на информация и самоотчет на уредите за дялово разпределение.“, казва инж. Василев.

Той напомни на всички техни клиенти за възможността да плащат сметките си по банков път с платежно нареждане по сметка в клона на Инвестбанк, Български пощи или чрез системата ePay. „Всички тези начини са също толкова сигурни, както плащането на каса.“, допълва още той.

На сайта ни всеки наш потребител, със своя номер, може да види общото си задължение. Месечните фактури за топлинна енергия са достъпни електронно, като за целта клиентите трябва да попълнят „Заявление-декларация“ по образец.“, обяснява директорът на предприятието.

Нашият сектор продължава да се променя динамично. Вярвам, че всички предприятия ще се модернизират и въвеждат технологични решения. Ще се дигитализират всички възможни услуги в полза на клиентите – точно по това работим и ние.“, посочва инж. Василев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *