Външният дълг достига 33.79 млрд. евро в края на май

Брутният външен дълг нараства с 80.8 млн. евро на годишна база, като към края на май е 33 798.3 млн. евро, показва статистиката на Българската народна банка. Спрямо края на 2018 г. дългът се увеличава с 455.6 млн. евро.

Дългосрочните задължения са 25 400.6 млн. евро. Спрямо май 2018 г. дългосрочният дълг намалява с 529.1 млн. евро. В същото време краткосрочните задължения възлизат на 8397.7 млн. евро и нарастват с 609.9 млн. евро за година.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на май 2019 г. е 5401.6 млн. евро и на годишна база се понижава с 242.3 млн. евро (4.3%)

Външните задължения на сектор Банки са 4575 млн. евро, като бележи ръст с 317.3 млн. евро (7.5%) спрямо май 2018 г.

Външните задължения на Други сектори са 10 843.4 млн. евро (18.3% от БВП) и се увеличават с 24 млн. евро.

БНБ отчита също така, че в края на май 2019 г. вътрешнофирменото кредитиране е 12 978.4 млн. евро и намалява с 18.2 млн. евро (0.1%) спрямо май 2018 г. (12 996.6 млн. евро, 23.6% от БВП). През януари – май 2019 г. полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 2285.5 млн. евро при 2319.4 млн. евро (4.2% от БВП) за януари – май 2018 г. От тях 100.5 млн. евро (4.4% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 644.5 млн. евро (28.2% от общия размер) за сектор Банки, 422.6 млн. евро (18.5%) за Други сектори , а 1117.9 млн. евро (48.9%) са вътрешнофирмено кредитиране .

През януари – май 2019 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 1741 млн. евро (2.9% от БВП) при 2606.5 млн. евро (4.7% от БВП) за януари – май 2018 г.

Нетният външен дълг в края на май 2019 г. е отрицателен в размер на 4075.7 млн. евро (6.9% от БВП), като намалява с 61.3 млн. евро (1.5%) спрямо края на 2018 г. (отрицателна стойност от 4014.4 млн. евро, 7.3% от БВП). Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 516.9 млн. евро, 1.4%) в сравнение с нарастването на брутния външен дълг (с 455.6 млн. евро, 1.4%). Нетният външен дълг намалява с 3318.5 млн. евро спрямо май 2018 г. (отрицателна стойност от 757.3 млн. евро, 1.4% от БВП).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.