Закритата ТВ7 е получила 2 437 189 лв. от еврофондове

Общо 58 277 214 лв. с ДДС. Това е сумата, която са получили определени телевизии и радиа от европейските програми чрез пряко договаряне с изпълнителната власт за времето от влизането на България в Европейския съюз през 2007 г. до юни 2019 г.

За първия програмен период 2007-2013 г. са били раздадени 49 853 887 лв. с ДДС, а за втория от 2014 г. до юни 2019 г. – 8 424 327 лв. с ДДС. Тези пари са били отпускани от изпълнителната власт за закупуване на програмно време в електронните медии за разясняване на оперативните програми на европейските фондове.

Периодът обхваща четири редовни правителства – на Сергей Станишев (2005 г.-2009 г.), първото на Бойко Борисов (2009 г.-2013 г.), на Пламен Орешарски (2013 г.-2014 г.), последните два кабинета “Борисов” – (2014 г.-2017 г.) и (2017 г.-до момента). Както и три служебни кабинета – на Марин Райков (2013 г.), на Георги Близнашки (2014 г.) и на Огнян Герджиков (2017 г.).

Информацията за сумите е изготвена от Министерския съвет след подадено заявление от Клуб Z по Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ). В питането, адресирано до вицепремиера Томислав Дончев, бе поискана справка за това кои национални и регионални телевизии, радиа, вестници, информационни агенция и сайтове са подписали договори без прилагането на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), за популяризиране на Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони по време на двата програмни периода (правилата за обявяване на обществени поръчки влизат в сила през 2016 г., а дотогава суми са давани чрез пряко договаряне – б.р.)

Според официални данни в медиите, публикувани преди три години, пикът на държавното финансиране на телевизии и радиа е през 2013 г., когато близо 32 млн. лв. европейски средства са раздадени за реклама на еврофондовете. Оказва се, че общата сума е по-голяма.

През 2016 г. изпълнителната власт се опита да въведе нови правила за прозрачност и отчетност на харчовете за информационните кампании на европейските програми, които са заложени като изискване на Европейската комисия. През февруари 2016 г. парламентът одобри промени в Закона за обществените поръчки и даде възможност държавата и общините да възлагат без търг и конкурс обществени поръчки на електронните медии (радио и телевизия).

Томислав Дончев наложи мораториум върху договорите за купуване на ефирно време в телевизии и радиостанции заради протестите на част от печатните медии. Впоследствие правителството реши да не премахва прякото договаряне с медии, но наложи лимити – максималният праг на средствата за директно купуване на програмно време в телевизия и радио е до 30% от наличния на годишна база ресурс за информираност и публичност на съответната програма.

Въведе се и спазване на съотношението национални спрямо регионални електронни медии в рамките на тези 30%, като от парите 80% трябва да са за националните, а 20% – за регионалните.

Дали са спазени тези изисквания обаче е трудно да се каже. Справката, която е изготвена от Министерския съвет, показва, че през годините различни електронни медии са получавали стотици хиляди левове, а някои и милиони от европейските фондове.

Така например в първия програмен период телевизията на банкера Цветан Василев – ТВ7, която вече не съществува, е получила от различни европейски програми 2 437 189 лв.

Най-голяма е сумата от Програмата за развитие на селските райони (796 533 лв.). Близо 663 хил. лв. са получени за предоставяне на програмно време за популяризиране на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *