Български топлофикационни дружества заменят въглищата с природен газ

През зимата 50% от електрическата енергия се произвежда от ТЕЦ-ове, а около 30% от електрическата енергия в България е от АЕЦ Козодуй.

Делът на ВЕЦ-овете в производството на електрическа енергия е около 7%, колкото са и ВЕИ-тата.

Фактите показват, че в България все още сме твърде зависими от ТЕЦ-овете, които работят на природен газ и въглища, и няма скоро да се разделим с тях. От стратегията, която изработи новото правителство, зависи и кога ще изпълним изискванията на ЕС за зелено производство.

Въпреки липсата на единна политика на национално ниво, дружествата, които използват въглища, самостоятелно предприемат стъпки за подобряване на екологичното въздействие.

Въглищата трябва да бъдат заменени. За да запазим работните места на заетите в ТЕЦ Бобов Дол и да не затваряме предприятието, работим по няколко проекта за диверсификацията на горивата. Реализацията на инвестиционните намерения ще допринесат за създаване на по-екологично производство на енергия. До месеци въвеждаме природния газ в горивния микс и ще се фокусираме върху проекта за строителство на фотоволтаичен парк за производство на енергия с нулеви вредни емисии“, каза изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов Дол инж. Любомир Спасов.

Проектът включва присъединяване към националната газопреносна мрежа, изграждане на газоразпределителен пункт за захранване на горелките с природен газ и монтиране на двигатели на нова площадка. Реализацията на инвестиционното намерение включва и замяната на мазута като гориво за разпалване с природен газ.

Оказва се, че за промяната на горивната база, от ръководството се надяват да получат финансиране от Европейския съюз. Според инж. Спасов сами няма как да намерят средства.

Топлофикациите в Русе и Перник също са избрали да заменят въглищата с природен газ. И двете предприятия са закупили газови когенератори и в момента работят по техния монтаж.

Внедряването в работен режим на трите газови когенератори ще ни позволи да спрем използването на въглища извън отоплителния сезон още следващото лято! Когенераторите имат капацитет за производство на почти 22 мвч. За да обезпечим търсенето на топлинна енергия през зимата, все още ще използваме въглища, но с работещи 3 когенератора с обща инсталирана топлинна мощност от 19,5 мв, количеството им ще е значително по-малко.“ каза изпълнителният директор на Топлофикация Перник Ясен Кацаров.

Природният газ е доказано по-екологичен източник на енергия, като при него се генерират много по-малко вредни емисии в сравнение с въглищата. За използването на природен газ в производството на енергия се купуват и по-малко въглеродни емисии, които се повишиха близо 3 пъти в рамките на календарната година.

Директорът на Топлофикация Перник обясни, че с внедряването в експлоатация на когенераторите ще намалят количеството използвани въглища с 330 00 тона.

Със 150 000 тона ще се намалят и генерираните количества отпадъчна пепел, сгурия и гипс, с 140 000 тона ще се намали и прахта, с близо 6 000 тона азотните оксиди, а с над 6 000 тона емисии на въглероден оксид.“ каза Ясен Кацаров.

Топлофикация Перник планира до 5 години да премине изцяло на природен газ, за което е необходимо да бъде закупен нова мощност, а основната да се преработи.

Преминаването към природен газ означава подмяна на 80% от оборудването на пети парогенератор, което е основната ни мощност. За цялостната подмяна на горивната база разчитаме на финансиране от Зелената сделка. Инвестицията е много голяма, сами не можем да се справим.

Бобов Дол и Перник всъщност са първите 2 общини в България, които през миналата година се присъединиха към общите европейски усилия за декарбонизация и развитие на алтернативни енергийни източници. Освен създаването на по-екологично производство на енергия, друг проблем е изчерпването на въглищните залежи в Пернишко и в Бобовдолско, което води до трайна тенденция за влошаване на качествените показатели на добиваните въглища. „Правилното извършване на трансформацията на дружествата ще се извърши, когато се създадат и възможности за преквалификация на персонала, най-вече на миньорите и им се осигурят работни места в обновените предприятия“, каза инж. Любомир Спасов.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.