Българската народна банка (БНБ) ще вземе решение по казуса “Андрей Гюров” на заседание на управителния си съвет на 16 юли.

Това съобщи шефът на БНБ Димитър Радев пред БТА.  На 27 юни Комисията за противодействие на корупцията (КПК) обяви, че подуправителят на централната банка в управление “Емисионно” е в несъвместимост със заеманата от него позиция заради участие в търговско дружество и членство в управителен орган, несъгласувани с БНБ.

На 16 юли Управителният съвет на БНБ ще прецени доколко това нарушение е основание за освобождаването на Гюров, казва Радев в интервю за БТА. Тъй като решението подлежи на съдебен контрол от Върховния административен съд, това не означава автоматично освобождаване на Андрей Гюров, посочва гуверньорът на централната банка.

На 1 юли БНБ е била уведомена, че Гюров е обжалвал решението на антикорупционната комисия, взето на 24 юни.

БНБ ще се съобрази с решението на Комисията за противодействие на корупцията, обяснява Димитър Радев.

“По същество Управителният съвет не може да не признае акт на компетентна институция, каквато е КПК, и по този начин да навлезе в сферата на нейните законови компетенции и правомощия. Подобно развитие би имало не само правни, но и политически измерения в контекста на политическите дебати за регулаторните и правоприлагащите органи. Въвличането в подобни политически дебати е нещо недопустимо за независима, професионална и деполитизирана институция…”, обяснява гуверньорът.

И се мотивира със следния аргумент:

“В случая БНБ само установява дали наличието на несъвместимост е основание за освобождаване на негов член.”

Андрей Гюров ще участва в заседанието на УС на БНБ, като той може да представи позицията си, която ще бъде приложена към решението на управителния орган на централната банка, посочва още Димитър Радев. Той обаче допълва, че според правилата Гюров няма как да участва в гласуването.

“Моето разбиране е, че основният въпрос, който съдът трябва да реши, е дали тази жалба е допустима или не, а това зависи от неговото тълкуване дали решението на КПК представлява административен или процесуален акт. Решението по тази жалба на г-н Гюров не отменя процедурата (на БНБ – бел. ред.), за която говорим. От компетенциите на съда е да реши дали ще обедини разглеждането на вече внесената жалба и потенциалната нова жалба или ще ги разглежда отделно”, мотивира се Радев.

Според последните промени в Конституцията, на настоящия си пост в БНБ, Андрей Гюров попада сред тесния кръг от хора в управлението на държавата, които могат да бъдат посочени за служебен премиер.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *