Янилин Павлов: „Брикел“ има стратегическа важност за енергийната сигурност и може да бъде част от нисковъглеродното бъдеще на България

Разговаряме с Янилин Павлов, изпълнителен директор на „Брикел“ ЕАД.

Г-н Павлов, какви са предизвикателствата да бъдете ръководител на голямо предприятие като „Брикел“ ЕАД?

Позицията изпълнителен директор е както голяма отговорност, така и предизвикателство. Няма как да не е така, когато става въпрос за една от структуроопределящите мощности в България и всъщност първата построена топлоелектрическа централа в Маришкия басейн. Предприятието подсигурява обогатено енергийно гориво на топлофикациите в Сливен и Перник, както и на ТЕЦ Бобов Дол. Надеждната работа на дружеството подпомага стабилността на националната енергийна система. Ако трябва да разгледаме не само икономическото, но и социално значение на „Брикел“, ние сме сред големите работодатели в региона. При нас работят над 1300 експерти. Отделно предприятието е пряко свързано с над 6 000 заети лица от 5 области.

При тези факти сами виждате защо определих позицията си като „отговорност“ и „предизвикателство“. Предвид спецификата на дейността ни ние трябва да поддържаме на много високо ниво безопасността на работа на нашите съоръжения и на условията на труд, в съответствие с националните и международните норми. Паралелно е необходимо да се грижим за осигуряване на ефективността и качеството на производството ни. Най-важният въпрос и предизвикателство обаче е трансформацията на централата. Само и единствено с подобрения, с ясно разписана инвестиционна програма и сериозни усилия и значителни финансови ресурси можем да гарантираме успешната модернизация на „Брикел“. Нашата цел е да заменим въглищата с алтернативни горива. Зад гърба си вече имаме успешно реализирани проекти за енергийната трансформация, както и дългосрочна визия за развитието на централата в съответствие с европейските изисквания.

Не на последно място позицията на директор изисква понякога вземане на бързи и адекватни решения при възникването на непредвидени обстоятелства, каквато беше ситуацията с пандемията от Covid-19. Здравната криза и заставането „очи в очи“ с непознатия за всички вирус изискваше отговорен подход, за да запазим от една страна живота и здравето на служителите и от друга нормалното функциониране на предприятието. Две години работим в различни и необичайни условия, но въпреки това огромно предизвикателство, смятам, че заедно с екипа ми се справихме и не допуснахме нарушения в нормалната експлоатация на централата.

Както сами виждате отговорностите са много и ежедневно се налага вземане на важни решения като започнем от рутинните дейности и стигнем до цялостната визия за трансформация на „Брикел“. Сигурен съм, че ще се справим и с общи усилия предприятието след време ще изглежда по съвсем различен начин. Надявам се, че намеренията, които бяха споделени в публичното пространство за евентуално затваряне на предприятието, ще бъдат преосмислени. Както нееднократно сме заявявали, ние сме отворени за диалог и за срещи, по време на които да имаме възможност да представим още по-детайлно проектите за модернизация и постигане на зелено производство на енергия.

Бихте ли ни разказали повече за успешно реализираните проекти в „Брикел“, както и за тези, които предстоят?

Сред успешните проекти на „Брикел“ е внедряването на биомаса. Тя е доказан 100% екологичен източник на енергия. Планираме да инвестираме и в нови топлоколектори, изграждане на предкамерна пещ и рехабилитация на обогатителната инсталация. Това ще позволи увеличаване на дела на произведената нисковъглеродна енергия.

Обмисляме изграждане на газопровод с цел използване на природен газ с оглед близостта до газовия колектор на „Булгартрансгаз“ и интерконектора „Александруполис – Стара Загора“. Водим преговори с водеща американска компания за закупуване на две газови и една парна турбина. Реализацията на гореизброените проекти ще подсигури устойчивото енергийно и икономическо бъдеще както на предприятието, така и на региона. Готови сме да работим активно за трансформация на дружеството и се ангажираме публично да запазим всички работни места.

В сектор „Енергетика“ предстоят много промени в контекста на Европейската Зелена сделка. Смятате ли обаче, че военната обстановка в Украйна налага отлагане на премахването на въглищата?

Живеем в много динамично време, в което почти всички сектори са изправени пред трансформации, включително и енергийният. Както посочихте и Вие, военният конфликт Русия-Украйна изправи целия свят пред огромни предизвикателства. Негативните последствия налагат да се промени, поне на този етап, зелената политика на Европа. Рекордните цени на електрическата енергия доказаха, че страните от Европейския съюз не са готови да се разделят с въглищата. Колкото и да ни се иска да разчитаме на 100% възобновяеми източници на енергия, не сме готови технологично за това. Смятам, че е необходимо да се предприемат мерки за запазване на местните ресурси, за да бъдат страните в голяма степен енергийно независими. Така че съвсем закономерно ролята на твърдите изкопаеми горива в България според мен трябва да се запази. Нека не забравяме факта, че у нас те са определящи за енергийната сигурност. Базовите ни мощности на въглища имат основна роля за поддържане на устойчивостта на електроенергийната система.

Какви са перспективите пред енергийния сектор? Ще се справили ли България сама с енергийната трансформация?

Европейската комисия заяви намеренията си, че ще оказва индивидуална подкрепа с оглед конкретните нужди на всяка една държава за реализиране на справедлив енергиен преход. За целта е необходимо да бъде подготвена ясна визия за трансформацията на въглищните региони и функциониращите предприятия, работещи в тях. Трябва да се работи за балансираното съвместяване на националните приоритети за енергийна сигурност, икономическо развитие, опазване на околната среда и социална справедливост. Териториалните планове са стъпка в тази посока. В тях трябва да са заложени конкретни инвестиции за преминаване от твърдите изкопаеми горива към други енергиийни източници или други енергийни модели, за модернизация на производства и развитие на човешкия капитал. Паралелно с териториалния план трябва активно да се работи за модернизацията на предприятията, използващи въглищата при производството на енергия. Само с конкретни решения и подготвени проекти страната ни ще бъде подпомогната с предвидените средства от европейските механизми. Предвиденият финансов ресурс е безвъзмезден и ще се използва, както за преквалификация на персонала, така и за преструктуриране на местната икономика.

Човешкият фактор е основополагащ за всяка компания. Липсата на кадри в енергийния сектор обаче не е проблем от вчера. Какви мерки предприемате за привличане на специалисти?

При нас работят експерти с нужното високо ниво на квалификация. Както в останалите предприятия, така и при нас, върви естествен процес на смяна на поколенията. Тук съществена роля има приемствеността с цел подготовка на младите специалисти с нужното образование. Отнема време, но вратите на „Брикел“ са широко отворени за младите кадри, носещи със себе си новаторство и модерен поглед за трансформация на предприятието. Ние се стремим да бъдем активна страна на пазара на труда. Прилагаме конкретно изработени инструменти, насочени към подпомагане на все повече млади да изберат инженерна специалност. Както нееднократно съм заявявал, именно те са следващото поколение, което ще постига новите успехи на „Брикел“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.