Чудовището в езерото, изпило водата на Перник (видео)

Къде изчезна водата от язовир „Студена” и сега  над 100 хиляди души от Перник са изложени на хуманитарна криза заради безводие? След първата част на разледването на Валя Ахчиева бе арестуван министър Нено Димов. Втората част, която публикуваме днес (22 януари), дава отговор на въпроса, който всички си задават.  14 милиона кубика вода са били източени от язовира безотчетно. Чудовището е властта, измислила и позволила източването.

Решихме да открием чудовището, изпило тази вода и превърнало езерото в напукана земя. Под стената на язовира се намира ВЕЦ „Студена”. Тя е собственост на ВиК-Перник, което я и експлоатира. Но и ВЕЦ-ът, и ВиК-дружеството са с принципал Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. И тази електроцентрала произвежда електроенергия. Можем ли по данните за произведена и продадена електроенергия от ВЕЦ „Студена” да изчислим, колко вода е нужна за това производство? И да съпоставим получените  цифри с цифрите от баланса в дневника на язовира?

Можем. С помощта на експерти и само с публични данни. Ето, какво установихме с помощта на… математиката.

Истински шок!

Язовир „Студена” е изграден през далечната 1955 година. И водата в него е била предназначена само за питейно-битови нужди. Само за вода за хората. Заедно с язовира е изградена и ВЕЦ ”Студена”. Водният комплекс е конструиран така, че водата от язовира тръгва по една тръба към ВЕЦ-а, преминава през него, задвижвайки турбините произвежда електроенергия и се отправя по същата тръба надолу към Перник. Към домовете на хората.

Така при процеса на производство на електроенергия не се губи вода. Колкото вода излезе от язовира, толкова преминава през ВЕЦ-а и толкова вода би трябвало да отиде за нуждите на населението.

Това е бил проектът, но през годините са се случили и други неща. През 2003-та година от язовир „Студена” започват да получават вода и две промишлени предприятия – „Стомана индъстри” и „Топлофикация Перник”. Това се случва и до днес съвсем легално с разрешителни от Министерството на околната среда и водите/МОСВ/. Тези разрешителни са подписвани от различните министри през годините.

Преди това, промишлените предприятия са вземали вода от язовир „Пчелина”, който е близо до село Лобош, Пернишка област. Когато отидохме преди дни на язовир „Пчелина”, видяхме, че той в момента прелива от вода. А до язовира видяхме една ВЕЦ. Това е ВЕЦ „Пчелина”, която в момента не работи, но предизвика доста скандали след пускането й в експлоатация през последните 4-5 години. Тя е собственост на фирмата „Пауър Туенти Туенти”. И в нея, според публикации в медиите, имат акции съпругът и братът на бившия заместник-министър на екологията Фатме Илияз от кабинета „Сакскобурготски”.

Последният скандал с тази ВЕЦ беше миналата есен, когато в язовир „Пчелина” беше открита измряла риба.

Язовир „Пчелина” е публична държавна собственост на Министерството на земеделието, предоставен за стопанисване на „Напоителни системи”. Язовирът е бил предназначен за промишлено водоснабдяване и напояване. На мои въпроси от „Напоителни системи” отговориха, че „Стомана индъстри” преустановява консумация на промишлена вода от язовир „Пчелина” на 20.10.2002 година. От тази дата, „Стомана индъстри” ползвала вода от язовир „Студена”, най-напред с месечни разрешения, а после с 6-годишно разрешение за водовземане от язовир „Студена”, валидно от 21 май 2003 г.

Помпените съоръжения от “Пчелина” били бракувани и демонтирани от фирма „Стоманени тръби Велинови” ООД, съгласно заповед на изпълнителния директор на „Напоителни системи” от 02.04.2012 година.

Беше ми направило впечатление едно изречение на представителя на „Стомана индъстри” – Константин Стаменов, казано в негово телевизионно интервю. Той обясни, че на на „Стомана индъстри” им трябвала по-малко вода, но от ВиК-Перник им давали повече вода. Странно ми се стори това твърдение. Нали в разрешителното от МОСВ пише точно колко вода се подава за производството?

Затова решихме да отидем и в „Стомана индъстри”, за да ни дообясни господин Стаменов, какво е имал предвид? Естествено, че трябваше да почакаме на портала  за да разберем, ще ни приеме ли господин Стаменов след внезапната ни поява? Докато чакахме отговор от кабинета на директора, аз си припомних всичките разрешителни, които е получила през годините „Стомана индъстри”.

Една част от тях ми ги  изпратиха от „Басейнова дирекция” в Благоевград, защото не ги открих на сайта на МОСВ. Има едно комплексно разрешително от 2005 година, според което за ВиК-Перник се определят 1,8 кубически метра в секунда вода. Това са 20 милиона кубически метра вода годишно от язовир „Студена” за населението на Перник. Това е един пълен язовир на година за хората.

В същото разрешително пише, че за  ВЕЦ “Студена” се дават 2 кубически метра в секунда. Това са 51 милиона кубика вода за производство на електроенергия. Това са  два пълни язовира с обема на язовир “Студена”. Дават се и още 0,16 кубически метра в секунда вода за екологични нужди.

Като се съберат цифрите за вода за населението и екологичните нужди – 1,8 плюс 0,16, се получава, че приблизително 2 кубически метра в секунда, трябва да преминават през ВЕЦ-а за електроенергия. Това разрешително е от 2005 година и е в сила до 2025-та. Тоест, то е валидно и сега.

Защо са толкова големи обемите?

Защото в един такъв язовир за питейно-битови нужди не е допустимо, обемът на язовира да падне под 50 процента. И когато това се случи, веднага на властите трябва да им светне червената лампичка. И да се вземат мерки за защита на населението от безводие.

Едно друго разрешително е за ТЕЦ Перник. То е от 21.05.2003 година до 21.05.2009 година. Според него, на „Топлофикация Перник” се дават 50 литра в секунда вода.Това е относително малко количество вода – 1 милион и 560 хиляди кубически метра на година.

Но другият потребител – „Стомана индъстри” има разрешително за доста голямо количество вода. Според разрешителното от 2003 година, се дават 155 литра в секунда, или това са близо 5 милиона кубически метра вода годишно за охлаждане. Но през 2009 година им дават още 40 литра в секунда за промишлено водоснабдяване. Следователно, общо на „Стомана индъстри” се дават около 200 литра в секунда. И това са близо 6 милиона кубически метра вода.

Тоест, според документите, на „Стомана индъстри” й трябват годишно по 6 милиона кубика вода от язовир „Студена”!

Но има и други разрешителни. В Регистъра на Басейнова дирекция в Благоевград откриваме, че „Стомана индъстри” има разрешително от 2004 година и за язовир „Пчелина”. То е било валидно до 2010 година но не е използвано, твърди отговорът, който получих от „Напоителни системи”.

След това има и друго разрешително за „Стомана индъстри”. То също е от 2004 година и е за вземане на вода от река Струма. Трябвало е да изградят съоръжение в реката и да вземат вода от реката със същите параметри. Срокът за строителство на съоръжението е сравнително кратък – до 2005 година. Но и това най-вероятно не се е случило.

А  през 2010 година има ново разрешително. Пак за вземане на вода от река Струма. Крайният му срок е бил до 11.12.2016 година, но е удължен до 2026 година. Това разрешително за вода от река Струма е в сила и в момента.

Какво сочат фактите?

Това, че „Стомана индъстри” има няколко разрешителни за вода, но не ги използва! И като дойдат контролните органи, те показват, че всичко е наред. Имат разрешително за питейна вода от язовир „Студена”, имат и за язовир „Пчелина”, имат и за река Струма!  Но от „Стомана” си вземат от питейната вода на язовир „Студена”. Защото, тя е чиста, евтина и гравитачна. Пада от високо.

И навсякъде в разрешителните се вижда, че на „Стомана индъстри” и трябват 6 милиона кубически метра вода на година за нейното производство.  Най-после по телефона на пропуска на „Стомана” ми се обажда Константин Стаменов. Нямал време за интервю пред камера. Едва го убеждавам да го запиша по телефона. И господин Стаменов ми обяснява, че това за повечето подадена им вода бил го казал във връзка с последните месеци, след като скандалът с безводието вече бил избухнал.

Вероятно от ВиК-Перник са имали проблем с пречистването на водата и затова са им подали повече вода, но в „Стомана” не можели да контролират това. Колкото вода им подавали, толкова приемали. Иначе, ако затворели техните кранове и не приемат подадената вода, имало опасност да залеят градската пречиствателна станция.

Но Константин Стаменов отказа да ми отговори на въпроса, колко вода е нужна на „Стомана индъстри” за тяхното производство? Затова ние отиваме на язовир „Студена”,  за да видим откъде тръгва водата за „Стомана индъстри”? Искаме да снимаме и ВЕЦ „Студена”, откъдето преминава водата за „Стомана индъстри” и произвежда електроенергия.

Електроцентралата изглежда точно така, както  всеки друг обект на 65 години. Стара постройка, амортизирана, а тръбата и кранът за спиране са ръждясали. Има и дупки по тях. Истинска старина от времето на социализма. Но явно този ВЕЦ служи вярно на властта вече 65 години!

Защо на властта?

Защото принципал на този ВЕЦ е МРРБ. Той се експлоатира от ВиК-Перник – дружество, в което 51 процента от собствеността също е на МРРБ. Операторът на ВЕЦ „Студена” Богомил Михайлов потвърждава пред камера, че водата тръгва от язовира в една обща тръба, преминава през ВЕЦ-а, произвежда електроенергия и продължава пак по същата тръба надолу към Перник. Но след това тръбата се разклонява – за питейни нужди, за промишлени цели и за екология. И само водата по тръбата за хората преминава през пречиствателна станция и там се измерва.

Сега започваме с математическите изчисления.

Бях попитала Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕР/, колко електроенергия произвежда ВЕЦ „Студена” всеки месец, през 2018-та и 2019-та година? Но от държавния регулатор ме препратиха към сайта на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Там имало публични данни за това.

Инсталираната мощност на ВЕЦ „Студена” е 816 киловата. И той работи с напор 52 метра. Напорът е височината, от която пада водата във ВЕЦ-а. От тук възниква въпросът:

Колко вода е нужна, за да произведе този ВЕЦ 1 киловатчас електроенергия?

Има формула за това. Поисках експерти по хидротехническо строителство да ми направят изчисленията, според данните за водата в дневника на язовир „Студена” и данните за произведена електроенергия от ВЕЦ „Студена”. И ето какво се получи.

Ако ВЕЦ-ът е в добро техническо състояние и има нормално количество вода в язовира, то ВЕЦ „Студена” би трябвало да използва между 8 и 10 кубически метра вода, за да произведе 1 киловатчас електроенергия.

Какво пише в дневника на язовира?

Приемаме, че данните в него са верни. От тези данни се получава графика, която се нарича „Ключова крива на водата в язовира”. И по нея винаги може да  видим, че при кота 816 в момента в язовира има само 4 милиона кубика вода. А мъртвият обем е 2.4 млн.куб.м.. Следователно, има вода за хората още за около месец. При това със съмнително качество.

Онлайн е публикуван отговор на депутатско питане от партия „Атака” през 2014 година за ремонта на язовирната стена на язовир „Студена” и на ВЕЦ „Студена”. Още тогава в парламента е казано, че ВЕЦ-ът работи с много лоши технически параметри, а ако се ремонтира, той ще удвои мощността си. Логично е един ВЕЦ на 65 години да работи с влошени параметри.

Ние направихме изчисления за този ВЕЦ, намалявайки неговия коефициент за полезно действие /КПД/ не наполовина, а само с 30 процента. Така биха направили всички специалисти, според дългогодишните им наблюдения на подобни амортизирани обекти.

Какво показаха изчисленията?

При такова намалено КПД, ВЕЦ „Студена” работи със специфичен разход на вода, между… 11 и 16 кубически метра, за да произведе 1 киловатчас електроенергия.

Тоест, вместо между 8 и 10 кубика, ВЕЦ-ът работи с разход вода  между 11 и 16 кубика! Това се изчислява по формула с параметрите на напор и КПД. Излиза така, че след като КПД-ето му е намаляло, ВЕЦ-ът взема повече вода от язовира!

Направихме графики според публичните месечни данни за електропроизводството на ВЕЦ „Студена” за периода: януари 2018-та и юни 2019-та, защото след това ВЕЦ-ът не работи.

Графиките показват, че колкото е била по-висока водата в язовира през този период, толкова числото за изразходвана вода е било по-близо до 11 кубика. И респективно, колкото по-малко е била водата в язовира, толкова употребената вода се е увеличавала – била е по-близо до числото 16 кубика.

Освен това, от графиките става ясно, че и през 2018-та, когато годината е била по-влажна, а и през 2019-та, която не е с толкова валежи, по един и същи начин, с една и съща крива, нивото на язовира спада. Но обемите на язовира са различни. Вижда се, че от язовира се източва вода и когато е пълен, и когато е празен наполовина!

Така от данните излиза, че през януари 2019-та, в язовира е имало само 10-11 милиона кубически метра вода, но те пак изтакат (термин, който указва контролираното изпускане на водата през системите на язовира-б.р.). И това е общо изтакване.

И всичката вода е минавала през ВЕЦ-а. А това е неприемливо за управление на водохранилища за питейни нужди. И кривите за обемите са аналогични. На база на тези обеми и коти на язовира, както и от данните за енергопроизводството на ВЕЦ-а, се прави една проста сметка.

Произведената и декларирана енергия на ВЕЦ „Студена” в Агенцията за енергийно развитие се умножава по конкретния за нивото в язовира специфичен разход на вода /тоест, от колко вода се произвежда 1 киловатчас енергия/ и от там се получават преработените обеми вода и източени от ВЕЦ-а. Практически до месец юни 2019 година ВЕЦ-ът е работил и цялата вода, изтакана от язовира е преминавала през него.

Графика показва какво се е случило с водата от язовира. Синята линия е месечно изтаканият обем вода, според влошеното КПД на ВЕЦ-а. Респективно, това е по-големият разход на вода.

Червената линия – това са отчетените води в баланса на язовира в дневника му. А зелената линия е разликата между отчетеното и реалното източване на язовира по месеци. И виждаме, че стойностите на разликите варират от половин милион до 1 милион 300 хиляди кубически метра вода на месец!

Тази вода никъде не се отчита, но тя изтича от язовир „Студена”, минава през ВЕЦ „Студена” и отива към Перник.

Къде точно отива?

Сумарно тази разлика е общо около 10 милиона кубически метра вода за 2018-та година, а до юни 2019-та – още 4 милиона 200 хиляди кубически метра вода.

Ние знаем, че в общия отчетен разход се измерва водата на пречиствателната станция. Измерва се водата, която отива за питейни нужди за хората в Перник, но останалата вода за промишлени нужди и екология не се измерва.

Тогава, логиката сочи, че над 14 милиона кубика вода за двете последни години не са минали през тръбата за питейни нужди на населението. Ако бяха минали, те биха били измерени в пречиствателната станция или от водомерите в домовете на хората.

Тези над 14 милиона кубика вода са източени от язовира, но не са отчетени и не са платени. Те са минали през ВЕЦ-а, произвели са точно толкова енергия, колкото е декларирана от ВЕЦ-а в Агенцията за устойчиво енергийно развитие и са заминали към Перник.

Чий интерес е толкова голям, за да се иска тази вода?

Едва ли е ВЕЦ-ът, защото парите, които получава той от произведената електроенергия са средно около 25 хиляди лева на месец. Това е изчислено при средна цена 125 лева на мегаватчас. Едва ли за 25 хиляди лева на месец ще рискуваш изтакането на язовира  до мъртъв обем и ще изложиш 100 хиляди души на гибел без вода.

Явно, интересът от това количество скрита, неотчетена и неплатена вода е много голям. Кой е отговорен за това?  Според Закона за водите, състоянието на съоръженията, тръбопроводите, язовирната стена и ВЕЦ-овете е в отговорността на министъра на регионалното развитие и благоустройството. И на ВиК оператора. И на МОСВ. И на РИОСВ. И на Басейнова дирекция.

А когато язовирът е за питейна вода, какъвто е случаят с язовир „Студена”, той трябва да има байпас. И ако водата в язовира падне под половината обем, ВЕЦ-ът трябва да спре работа. И ако си добър стопанин и знаеш, че ВЕЦ-ът гълта толкова много вода, която явно отива и за други нужди, ще спреш ВЕЦ-а. Но ако ВЕЦ-ът беше спрян, тогава нямаше да източат занякъде допълнителни обеми вода без пари.

И спирането на ВЕЦ-а е трябвало да се случи още през 2014-та година, когато е съобщено в Народното събрание за амортизацията му. Изтакането на язовира винаги го е имало. Само че дъждовете и снеговете са го маскирали. Кривата в графиката за неотчетена и неплатена вода винаги я е имало.

Но министрите от 2014-та година насам, не са искали да я видят.  И така са обслужили нечий интерес, той да има колкото му трябва вода за производство, без да се инвестира в нови съоръжения, без да се плаща в пъти по-висока цена за промишлена вода. И въпросът остава:

Защо във всички разрешителни на „Стомана индъстри” пише, че им дават 6 милиона кубически метра вода на година, а за 2018-та, са им подадени само 1 милион 77 хиляди кубика? А за 2019-та са им подадени само 763 хиляди кубика. Това е според баланса в дневника на язовира.

Искат 6 милиона кубика вода непрекъснато, през всичките години от 2003-та насам, а се задоволяват с под една пета от количество! Вместо управата на „Стомана индъстри” да лежи пред кабинета на министъра на околната среда и водите и да иска  да им подават от язовира по 6 милиона кубика на година, те са доволни от малките капки вода! И производството им процъфтява!

Според данните в дневника на язовира: За хората в Перник се подават около 14 милиона кубика вода на година. А според математическите изчисления на публични данни излиза, че онези, другите 14 милиона кубика вода, който са тайно източени от язовира, щяха да стигнат за още една година питейно водоснабдяване на хората.

И нямаше да има криза.

Но, чудовището в езерото не спи. То пие. Пие водата на хората, необезпокоено от принципала на езерото.

И я изпи.

Валя Ахчиева, euractiv.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *