Топлофикация – Враца чества 50 – годишен юбилей през септември

Днес ще ви разкажем историята на едно от важните дружества във Враца, което през септември чества 50 – годишен юбилей.

Топлофикация е доказано най-изгодното средство за отопление и битова гореща вода в България и Европа.

Топлофикация – Враца произвежда, доставя и разпределя на своите клиенти вече 50 години топлинна енергия и електрическа енергия.

Централата стартира дейността си през 1972 година като приемник на индустриалната котелна централа „Градска“ с инсталирана мощност от 50МВт и 2 котела, работещи на мазут.

ТЕЦ-ът снабдява с промишлена пара текстилния комбинат „Вратица“ и другите предприятия. През следващите години предприятието е развивало своята топлофикационна мрежа, достигайки до 60% от сградния фонд. Изградени са отоплителните централи ОЦ „Калоян“ и ОЦ „Младост“, обслужващи топлофикационната мрежа, с обща инсталирана мощност 140 Мвт.

През 90-те години с цел подобряване на въздействието върху околната среда е извършена модернизация и преминаване на природен газ. Тогава ОЦ „Калоян“ е изведена от експлоатация. През 2004 година Топлофикация -Враца е обект на приватизация, съгласно поети ангажименти към Европейския съюз за либерализация на енергийния пазар и оттеглянето на държавата от този сектор.

Новите собственици прилагат проект за повишаване на енергийната и икономическа ефективност. По това време опазването на околната среда става ключово за производството на електрическа енергия. В тази връзка като алтернатива на традиционното производство се налага високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

В тон с новите технологии през 2010 година на площадката на ТЕЦ „Градска“ е въведена в експлоатация една от първите в България инсталации за високоефективно комбинирано производство с 6МВт топлинна и 6Мвт електрическа мощност.

През 2012 година на площадката на ОЦ Младост е въведена в експлоатация инсталация за високоефективно комбинирано производство с 1,85МВт топлинна и 2Мвт електрическа мощност.

В унисон с тенденцията в Европа за налагане на ВЕИ, през 2013 година в ТЕЦ „Градска“ започва да функцонира инсталация за производство на енергия от биомаса с топлинна мощност 5МВТ. В момента се изгражда подобна инсталация в ОЦ „Младост“.

Инвестициите в изграждане на инсталации на биогориво са част от горивния микс за производство на зелена енергия за централно отопление и топла вода, като по този начин се намалява зависимостта от природния газ. Чрез използването на биомаса осъществяваме амбициозната цел за намаляване на въглеродните емисии, превръщайки ни в едно модерно дружество в обединена Европа“, каза инж. Радослав Михайлов изпълнителен директор на Топлофикация – Враца.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *