Ръководството на ТЕЦ – Марица3 изпрати позиция до медиите по повод решението на РИОСВ-Хасково за временното спиране на централата.

Публикуваме пълния текст на становището:

Относно констатираните предиобяд на 10.09.2022г. високи стойности на серен диоксид.

Дори високи не е точната дума, те по-скоро са плашещи, като се има предвид, че са отчетени нива от 2002 г.

Към този момент централата е работила с по-малко от половината от капацитета си/общ капацитет 120мегавата/. Наскоро бе извършен ремонт по време, на който бяха извършени значителни подобрения в сероочистващата инсталация.

Меко казано сме учудени от тези нива на отчетени концентрации на серен диоксид във въздуха на Димитровград. Направихме кратко статистическо проучване назад в годините и установихме, че това е рекордно ниво на серен диоксид, не само за територията на Димитровград и България, но може би и за целия Европейски съюз. Такива нива не е имало дори когато всички централи в региона с общата си инсталирана мощност от 3300 мегавата и то без никакво сероочистване. Ето защо сме меко казано учудени. Не сме сигурни дали такава стойност би се достигнала, ако самата измервателна станция бе поставена директно в комина на ТЕЦ-а.

За всички е ясно, че при процеса на производство на електроенергия от въглища, неминуемо се изпускат вредни вещества. В Комплексното разрешително обаче се дава възможност тези вещества да бъдат изпуснати в атмосферата при определена концентрация. Тази концентрация, конкретно за серен диоксид за ТЕЦ Марица 3 е определена на 319 МИЛИграма. За да определи такава концентрация, законодателят е направил съответните моделирания, при които е изчислил, че това което ще се изпусне от дейността ще се разтвори в атмосферата и така ще намалее концентрацията му. Ето защо, нашите усилия са съсредоточени да направим концентрацията на серен диоксид, която ще изпуснем в атмосферата, по-малка от тази, която ни е определена в Комплексното разрешително. Съответно сме задължени да извършваме 24 часови непрекъснати измервания. През целия период от започване на работа на централата през май 2021г. до настоящия момент не е измерена стойност, която да превишава определената ни концентрация.

От друга страна, без да сме специалисти, все пак имаме представа как влияе кратковременното излагане на човешкия организъм на висока концентрация на серен диоксид. Неминуемо е усещането на силна задушлива миризма, появата на затруднено дишане, силна кашлица, парене в очите и дори гадене. При такава висока концентрация дори трябва да се забелязва гъст дим. В ранния предиобед на 10.09.2022г. в момента, когато се отчитаха тези рекордни стойности, наши представители посетиха мястото на мерене – паркът, където е разположен АИС Раковски. На това място пристигнаха и специалисти от РИОСВ-Хасково, МОСВ, Лаборатория на ИАОС , Областен управител…имаше дори и кандидати за народни представители, а също и журналисти. В парка беше хубав слънчев ден и много от жителите на Димитровград се наслаждаваха на хубавото време без нито един от гореизброените признаци на висока концентрация на серен диоксид. Доколкото разбрахме и никой от останалите присъстващи също не усети нещо необичайно.

Силно сме обезпокоени от създалата се ситуация, която както е видно рефлектира единствено върху нашата работа. По никакъв начин не е застрашено здравето и животът на жителите на Димитровград.

Считаме, че има нещо нередно при измерване на показателите на серен диоксид от АИС-Раковски, грешна методология или се касае за злоумишлено въздействие върху нея“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *