Прекратяваме топлоподаването към абонатите на Община Гълъбово и доставката на брикети за населението, съобщиха от компанията

Днес, в ТЕЦ „Брикел“ ни бе наложена принудителна административна мярка от РИОСВ-Стара Загора за спиране експлоатацията на инсталацията. В мотивите си РИОСВ – Стара Загора посочват, че са открили неизпълнение на условията, постановени в нашето разрешително, съобщиха от компанията.

Ето какво пишат още от ТЕЦ-Брикел:

Никога не сме пречили на контролните органи да проверяват нашата дейност и да констатират дали работим в съответствие със закона или не.

В рамките на последните две години броят на проверките, които са ни извършени е в рамките та три цифрено число. Лабораториите към Изпълнителната агенция по околна среда са идвали в централата многократно, като последните измервания са направени в рамките на август месец в присъствие на контролните органи.
Смятаме, че от гледна точка на спазване на екологичните изисквания сме едно от най-проверяваните предприятия в страната. Искаме дебело да подчертаем, че при всяко едно измерване на лаборатория не са констатирани превишения на допустимите стойности, включително и на последните две извършени през август месец.

В този момент смятаме, че сме попаднали в предизборната кампания на определена политическа група, която иска да покаже, че може да размаха пръст на друга политическа група, използвайки нас. Смятаме, че е проява на лошо разбиране от политиците ни на това какво представлява демокрацията след като правят кампанията си по такъв начин.

Обвинени сме в това, че използваме биомаса като част от нашето гориво. Да, ние не отричаме това. Не отричаме, че сме оползотворявали биомаса, но също така искаме да кажем, че това ние сме докладвали всеки месец както на РИОСВ – Стара Загора, така и на МОСВ. За такъв тип нарушения следва да бъдат предприети мерки от типа административна санкция/глоба и на дружеството да бъде направено предписание да се прекратят тези дейности. При неспазването им може да бъде наложена принудителна мярка. Брикел не е получавал такъв тип предписание.

Тези действия от страна на институциите ще доведат до загуби на предприятието, от друга страна и ще лишат хората от възможността да използват така жизнено важните за тях брикети за отопление. Брикел е заставена да спре своята дейност, което означава, че ще бъде спряно топлоподаването към абонатите на община Гълъбово.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *