Преди време от ТЕЦ Бобов дол обявиха, че един от основните им проекти по пътя на декарбонизация е строителството на огромен по размери фотоволтаичен парк. Инвестицията е част от усилията на дружеството за създаване на екологично производство на енергия и постепенно намаляване на използването на въглища. Целта е изпълнение на приоритетите на Европа са декарбонизация на производството на енергия.

След като получихме разрешение за реализация на тази огромна и важна за развитието на ТЕЦ Бобов дол инвестиция, лека по лека пристъпваме към нейната реализация. Проведохме разговори с някои от най-реномираните световни компании производители на слънчеви панели и след обстоен анализ на офертите, избрахме най-доброто предложение и предстои да сключим договор. В момента поръчваме и очакваме доставката на инвертори и други основни части и материали, които ще са необходими, за да стартираме същинското строителство на соларния парк“, каза инж. Любомир Спасов – изпълнителен директор на ТЕЦ Бобов дол.

Соларният парк ще бъде разположен върху бивш сгуроотвал. Закупени са и допълнителни терени, с които се разширява площта, която ще се използва.

Окрупняването на територията, върху която фотоволтаичният парк ще бъде разположен, ще позволи поставянето на по-голям брой слънчеви панели и съответно производство на по-голямо количество енергия. Съоръжението ще заеме площ от 1 400 дка“, каза той.

Произведената зелена енергия от фотоволтаичния парк ще се използва и за производство на зелен водород. Технология, на която светът възлага огромни надежди по пътя към декарбонизация. Зеленият водород ще се произвежда чрез прост процес на електролиза на вода. За целта дружеството ще инвестира в специални електролизери. Проектът включва и инвестиция в батерии за съхранение на енергия.

Очаква се фотоволтаичният парк да бъде завършен до края на 2025 година.

Освен строителство на соларен парк по пътя към декарбонизация, ТЕЦ Бобов дол предвижда и постепенно намаляване на количеството използвани въглища чрез заместването им с природен и газ и напълно безвредната биомаса. Инж.Любомир Спасов обясни, че натискът от Европейския съюз не е единствената причина за стремежа на екипа на ТЕЦ Бобов дол за ускоряване на премахването на въглищата като основно гориво.

Съоръженията на ТЕЦ Бобов дол са проектирани за работа с въглища с определени качествени показатели, които са били достъпни през 70-те години, когато дружеството е построено. С намаляването на залежите се влошава и качеството на добиваното гориво, което ни принуждава да инвестираме в алтернативни източници на енергия. Реализирането на екологичната стратегия на ТЕЦ Бобов дол ще гарантира производство на безвъглеродна или нисковъглеродна енергия и емисионен фактор, съответстващ на утвърдените в Зеления пакт референтни стойности“, каза инж. Любомир Спасов.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *