Най-важното в социално отношение предприятие в Пернишко ще претърпи трансформация през следващите години. Става въпрос за Топлофикация – Перник. Дружеството осигурява топлинна енергия за 20 000 домакинства в Перник. Оттам са се заели със задачата за поетапно спиране на използването на въглища чрез въвеждане на нови горива.

Въглищата се доставят от откритата мина в Перник, от мини Бели Брег и Станянци. Получаваме и обогатено енергийно гориво от Брикел. Но въглищата постепенно влошават качествените си характеристики, а и залежите се изчерпват. Поради тези причини и усилията на Европа за декарбонизация се налага да инвестираме в нови горива, което означава строителство на нови мощности и въвеждане на нови технологии“, каза изпълнителният директор на дружеството инж. Чавдар Стойнев.

Една от първите стъпки по пътя на трансформацията на Топлофикация – Перник е инвестицията в 3 когенератора, които до няколко месеца ще започнат да произвеждат енергия от природен газ, който се смята за 2 пъти по-екологичен в сравнение с въглищата.

Натрупахме опит при монтажа на когенератори и изграждането на всички прилежащи съоръжения, за това планираме да инвестираме в още 2 броя. С 5 когенератора Топлофикация Перник ще притежава 44 Мвт електрическа и 40 Мвт топлинна мощности на природен газ“, каза инж. Чавдар Стойнев.

Експертът обясни, че съществува техническа възможност природният газ да се миксира с водород. „В плана за трансформация на Топлофикация – Перник се разглеждат варианти за микс от природен газ и зелен водород чрез изграждане на фотоволтаичен парк,“ съобщи директорът на ТЕЦ-а.

За изграждането на соларния парк има възможност да се използва рекултивиран терен от 1600 дка. На друг терен от 1000 дка се предвижда изграждане на соларно стопанство за съхранение на топлинна енергия. Разбира се енергийната трансформация на Топлофикация – Перник включва и обновяване на топлопреносната мрежа, защото без модернизация, няма как да разчитаме на нея вбъдеще“, каза инж. Чавдар Стойнев.

Той коментира и кризата с доставките на природен газ. Експерти на големи европейски енергийни компани прогнозират, че кризата с недостига на природен газ в Европа ще продължи до 2025 година. Ако доставките от Русия бъдат напълно прекратени, газохранилищата ще се изчерпват по-бързо през зимата, което ще затрудни подготовката за следващия отоплителен сезон, тъй като нови мощности се изграждат по няколко години“, каза енергетикът.

По думите му много експерти признават, че преминаването към въглища е едно от най-логичните решения, тъй като рентабилността на производството на електрическа енергия в ТЕЦ на въглища е много по-висока, отколкото в ТЕЦ на газ. Пример са и Германия, Австрия, Гърция и Нидерландия, които увеличиха използването на въглища, отваряйки вече затворени ТЕЦ-ове, въпреки че е в разрез със Зелената сделка. „Въпреки тенденцията за сега не смятаме да се отказваме от екологичната трансформация на Топлофикация Перник. Но все пак не бива напълно да се отказваме от въглищата.“ каза инж. Чавдар Стойнев.

Директорът обясни, че въпреки желанието за подобряване на екологията Китай, Индия, Индонезия, Япония и Виетнам инвестират в строителство на нови въглищни централи. „ В Азия има проекти за строителство на 600 нови въглищни ТЕЦ и причината е в сигурността на производството на енергия от въглища. Европа държи да намали въглеродния отпечатък, но много от тези, които градят европейското законодателство не отчитат, че възобновяемите източници не могат да гарантират предвидимо производство на енергия. Ако разчитаме само на тях, ще се стигне до недостиг“, каза инж. Чавдар Стойнев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *