Печалбата на банките в България достигна 1,5 млрд. лв. към 30 ноември 2019 г., показват данни на БНБ. Това е увеличение с 4%, или 59 млн. лв. спрямо същия период през 2018 г.

През ноември активите на банковата система намаляват с 800 млн. лв. спрямо месец по-рано и достигат общо 112,5 млрд. лв. Нарастване е отчетено при портфейлите с ценни книжа, а намаление – при инвестициите в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия.

Брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава с 1,3 млрд. лв. (2,1%) през ноември до 66,6 млрд. лв. Нарастват силно кредитите за други финансови предприятия – с 902 млн. лв., което е ръст от 25%. За сравнение през октомври вземанията от други финансови предприятия бяха надолу с 65 млн. лв., или 1,8%.

Нарастват и кредитите за нефинансови предприятия (с 227 млн. лв., или 0,6%), за домакинствата (с 205 млн. лв., или 0,9%), както и за сектор “Държавно управление” (с 14 млн. лв., или 1,6%).

Депозитите в банковата система намаляват през ноември с 436 млн. лв. (0,5%) до 95,8 млрд. лв. Спад е отчетен при депозитите на кредитни институции – с 531 млн. лв., при тези на нефинансови предприятия – с 270 млн. лв., и на други финансови предприятия – с 214 млн. лв.

Увеличават се депозитите само на домакинствата – с 481 млн. лв., и на сектор “Държавно управление” – с 97 млн. лв.

Собственият капитал в баланса на банковата система през месеца намалява с 307 млн. лв. (2,1%) до 14,2 млрд. лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *