Петков сключил фиктивен договор за 1 млн. с консултанти от Харвард за газа

Сигналът идва от ЦРУ. Прокуратурата разследва Кирил Петков и Асен Асен Василев за 100 млн. лв., “ощипани” от бюджета, и престъпна договорка с МЕТ и други посредници

 

Убийствен доклад на Финансовото разузнаване към ДАНС за далавери с газа е послужил за основа на образуване на досъдебно производство в Софийска градска прокуратура, съобщава ПИК.

Разследваните лица са експремиерът Кирил Петков, ексфинансовият министър Асен Василев, както и други висши служители в кабинета на “промяната”. Става дума за ощетяване на бюджета с над 100 милиона лева.

ПИК съобщи за това преди десетина дни. Последва и обиск на ДАНС в централите на БЕХ и “Булгаргаз”.

ПИК предлага части от сензационния доклад на ДАНС, които цитира като текст и ЗАСЕГА не пуска като факсимиле. Автентичността им е гарантирана.

Докладът е съставен по сигнали на чужди партньорски служби и стенограма на Централното разузнавателно управление (ЦРУ).

Източник от службите за сигурност съобщи пред ПИК за водена проверка от финансовото разузнаване на сключваните от “Булгаргаз” ЕАД сделки за доставка на газ до страната през посредници.

Проверката, която Софийска градска прокуратура извършва, е свързана с
висши държавни политици от правителството на Кирил Петков, като източник от ДАНС сподели за ПИК, че агенцията извършва проверка на самия Кирил Петков и партньора му Асен Василев, които са пряко отговорни за крупна измама с държавни пари.

Ако прокуратурата си свърши работата, Петков и Василев ще отговарят пред Темида за престъпление по чл. 220 от НК, а именно за съзнателно сключени неизгодни сделки от страна на длъжностно лице (висш държавен служител), от което е произлязла значителна вреда за поверената му организация.

Партньорските служби за сигурност многократно са алармирали българската държава в лицето на ДАНС още по времето на управлението на самия Кирил Петков за присвояване на държавен ресурс.

Източник от ДАНС сподели специално за ПИК, че дори от посолството на САЩ у нас са били принудени да алармират ДАНС и президента за задаващата се студена и гладна зима, като от разузнавателните служби на САЩ са предоставили на ДАНС пълна информация с данни за над 5 фирми, регистрирани на различни територии извън страната, в това число и офшорни зони, често използвани за прикриване на парични приходи.

За кратко време ДАНС разбира, че фирмите са регистрирани от различни лица с директна свързаност с български политици – всички те от партия “Продължаваме Промяната”.

В справката на партньорски служби е посочено също, че фирмите са получавали подкрепа от българското правителство чрез лобиране за сключване на сделки за доставка на газ с “Булгаргаз”. В замяна фирмите са плащали значителни комисионни на техните поддръжници от управлението.

Част от комисионните, достигали до Кирил Петков, са получавани и преразпределяни от Людмил Йоцов, семеен приятел на бившия премиер, напуснал управата на частно енергийно дружество с централен офис в Швейцария, за което е установена свързаност с лидери на “Продължаваме промяната”. Същият е назначен от бившия премиер за директор на „Булгаргаз“.

В доклада на ДАНС, възлизащ на над 200 страници, разузнавателните служби сочат виновниците за присвояването на 100 милиона лева.

Докладът ясно казва, че ДАНС е намерила доказателства за пряката съпричастност на Кирил Петков, Асен Василев и заместник-министри от кабинета за ощетяване на държавния бюджет и националната сигурност на страната, поставили в критична ситуация енергийната сигурност на българските граждани.

В доклада се твърди още, че службите зад океана са изпратили информация за това престъпление и в Съвета за национална сигурност при президента, като категорично в стенограмата е посочен виновникът за това – бившият премиер, като и той е сочен и пряко отговорен за недостига на синьо гориво в страната и отклоняването на огромен ресурс от държавния бюджет.

Американските власти са предоставили информация за засечени парични потоци към сметки, притежавани от лица, за които са налице данни, че са свързани с политически фигури от кабинета Петков.

Според ПИК прокуратурата разследва повече от едно длъжностно лице, за което се говори в справките на чуждите служби, а именно Кирил Петков, Асен Василев, но и други представители от вече сваления кабинет, а “организацията” (предмет на интерес от страна на държавното обвинение) не е просто “Булгаргаз”, а държавата, ощетена от бившите управляващи с над 100 милиона лева.

За да не се повлияе на изборния процес, самото разследване е секретно, но Софийска градска прокуратура е възложила всички разпити да бъдат извършвани от следователите от Национална следствена служба.

Ако от обвинението докажат вината на висшите политически фигури, то същите ги грози наказание от една до шест години лишаване от свобода, както и лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност.

Втори източник от “Булгаргаз” потвърди също, че компанията е проверявана за взаимовръзки и неизгодни сделки от нейна страна по заповед на Кирил Петков и Асен Василев.

В доклада на ДАНС се съдържат и доказателства за сключена от “Булгаргаз” сделка за консултантски правни услуги с фирма от Харвард, която изрично е посочена от Кирил Петков, чиито услуги са напълно ненужни на компанията.

Сумата по договора възлиза на над 1 милион български лева.

Агенти на ДАНС са предоставили част от поразяващия доклад, уличаващ политическата върхушка на Петков и Василев в крупни, непознати в новата българска история по наглост и цинизъм финансови измами.

Ето част от доклада. Цитатите са дословни:

“…

I. ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА

След оценка на събраните данни от партньорските служби и проверка от наша страна се установи и наложи хипотезата, че в резултат на действията на правителството на Петков са настъпили събития, довели до преустановяване на доставките на природен газ от страна на ООО „Газпром експорт“ на 27.04.2022 г.

Намерени са данни за това, че „Булгаргаз“ още в началото на месец април 2022 година е написала писмо до „Газпром експорт“, че не приема решението на доставчика за заплащане на горивото в националната валута.

Тъй като съществува обстановка, която налага да бъде оценена сигурността на страната ни, това води до предприемане на действия за предотвратяване на възможните рискове от наложените промени на договорните отношения, в началото на април 2022 г. Министерски съвет на република България е приел решение, с което указва на „Булгаргаз“ ЕАД да не предприема действия по изпълнение на предложението на „Газпром Експорт“ за изменение на договорните условия.

Прави впечатление, че едва в края на месец април, а именно на 27 април 2022 година, БЕХ по разпореждане на Кирил Петков и след съгласуване с Асен Василев провежда фиктивни правни консултации с правните консултанти, посочени от правителството на Кирил Петков – „WHITE & CASE“, за което превежда над 200 хиляди евро за консултантски услуги.

В стенограмата на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) от месец април 2022 година са предоставени доказателства за извършени плащания и издадени фактури от страна на Българския енергиен холдинг към „Булгаргаз“ за първите пет месеца на 2022 година за използвани правни услуги в размер на 1 051 874, 56 лв. с ДДС, без да е посочено конкретно основание за изплащане на сумите от страна на наредителя.

ИЗВОДИ

Анализираните и обобщени материали от партньорските служби и от наша страна навеждат на извод, че действията на “Булгаргаз” по отказ на заплащане на природния газ по новата схема, която е анонсирана от „Газпром експорт“, са по изрична заповед (указание) на Министерски съвет на Република България.

Това решение на МС и указаното от министър-председателя и финансовия министър са били и формалното основание БЕХ да възложи на „WHITE&CASE“ правната оценка за промяна и предложените условия и чрез която оценка се източват значителни средства от бюджета.

Въпреки възникналата и ясно очертана криза и създадена ситуация, която би довела до напрежение в края на бюджетната 2022 година, първите действия от страна на българския доставчик за осигуряване на необходимите количества природен газ, необходими за потреблението за
страната за следващите месеци, са предприети на 27.04.2022 г.

Това ясно сочи едно значително забавяне на необходимите мерки от „Булгаргаз“ за осигуряване на количествата, въпреки че дружеството е имало предварителна информация за развитието на събитията и разрастналата се ситуация още на 01.04.2022 г.

Налице е пълно бездействие от страна на управляващите и намерението, което същите заявяват да бъде намерено политическо разрешение на проблема, не може и не е основание да се прие като обоснован и най-вече състоятелен аргумент за забавяне на действията на „Булгаргаз“, като в подкрепа на това е и наличието на предварителна информация и категорична забрана от страна на МС за изпълнение на изискванията на основния доставчик.

Събрани са достатъчен обем от материали за това, че за времето от април до юни 2022 година дружеството „Булгаргаз“ не е предприело, нещо повече, не е направило и минимален опит за каквито и да е действия, целящи сключване на договор, независимо дали в дългосрочен или кратък план, за доставка на природен газ с алтернативни доставчици.

Доставчикът на необходими количества природен газ за страната ни до
момента е запълнил нишата от необходимото количество гориво, но поведението му е рисково и следва да се отчете фактът, че количествата гориво са закупувани месец за месец на по-високи цени в сравнение с тези на „Газпром експорт“.

Това е и довело до извода ни, че много е възможно да има предварителна договорка между „Булгаргаз“ и „МЕТ Енерджи трейдинг“ – България за очаквано преустановяване на газови доставки, което да доведе до една бъдеща продажба на необходимите количества от частната компания при завишени в пъти цени с високи комисионни.

Установихме и че при покупката на гориво от ВВТ в Гърция при мащабната сделка с „МЕТ Енерджи трейдинг“- България, като разход за „Булгаргаз“ ЕАД към покупната цена се добавя и стойността на необходимия за доставката в България капацитет.

От предоставените и анализирани данни, касаещи твърдия групиран капацитет за един месец, а именно май 2022 г. през ИТ Кулата Сидиракастро, се вижда, че стойността е 65 лева за 1 MWh/d, което в пъти оскъпява разходите на „Булгаргаз“ при доставка на природен газ за клиентите им в България.

Прави впечатление, че размерите на хонорарите, заплатени от “Булгаргаз” към „WHITE&CASE“, са неоснователно завишени, неясно определени и в същите няма точна методология за определяне на размера на хонорарите.

Намерено е, че БЕХ са издали на обществения доставчик фактури на стойност 1 051 874,56 лв с ДДС за периода април – август 2022 г.

От горепосоченото може да се направи извод, че са налице признаците на извършени престъпления по чл. 219 и чл. 220 от НК.”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *