От АТДБ препоръчват договорите „Равни вноски“, за да се избегне шока от евентуалното поскъпване на парното

Препоръчваме на всички абонати на топлофикациите да изберат погасяване на задължения за използваната топлинна енергия на равни месечни вноски. Това казва председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества б България (АТДБ) инж. Кремен Георгиев.

Ето какви съвети дава още експертът:

-Инж.Георгиев, как клиентите да избегнат натоварване на семейния бюджет заради очакваното увеличение на цените на топлинната енергия и то точно през свързаните с най-много разходи месеци?

-Предвид ситуацията препоръчвам на всички абонати на топлофикациите, където им се предлага възможност, да изберат погасяване на задължения за използваната топлинна енергия на равни месечни вноски.

-На какъв принцип се формират сметките при равни вноски?

Ако изберете “Равни вноски”, всяка месечна вноска се образува като цялото потребление за предходната година се раздели на 12. Получената сума се изплаща на равни вноски в продължение на 11 месеца. Последната 12-та сметка е изравнителна и в нея се отразява разликата между потреблението от текущия и предходния сезон. Много топлофикации предлагат допълнителни отстъпки за клиентите, избрали да погасяват сметките си на равни вноски. Вариантът с погасяване на равни вноски прилича на споразумението за разсрочване на стари задължения, но при равните вноски няма други сметки за топлинна енергия, които да се плащат.

-Кое е основното предимство на плащането на равни вноски?

-Шоковите поскъпвания на услугите не се отразяват на бюджета на домакинството. При избора на този вариант тежестта на високите зимни сметки се разпределя през цялата година и всеки може да планира бюджета си и така да се смекчи тежестта на увеличението.

Независимо от повишението на цената, при равните вноски общата сума се разпределя в 11 месеца и се отразява много по-малко на месечната сметка.

-Накратко, предвид предстоящото шоково вдигане на цените на природния газ, покачването на цената на въглеродните емисии, които следват успоредно цената на газа, което неминуемо ще вдигне цената и на останалите суровини, материали и услуги, които влизат в ценообразуването на топлинната и електрическа енергия, много подходящо е клиентите да сключват договори на равни вноски, защото така се разпределя тежестта на високите зимни сметки през цялата година.

При плащането на равни вноски, фиксираната прогнозно равна вноска прилича на сметката за интернет и цифрова телевизия. Независимо дали сте гледали телевизия или сте ползвали интернет вие дължите месечна сума за абонамент. За разлика от доставчика цифровата услуга, ако сте потребили по-малко енергия от прогнозата, заложена в равните вноски, то в края на годината доставчикът на топлина ще Ви възстанови суми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *