Нова високоефективна когенерация и изцяло ремонтирани съоръжения гарантират екологичното, надеждно и сигурно отопление за крайните потребители

“Започваме изготвяне на проект за въвеждане в експлоатация на нова високоефективна когенерация. Инвестицията ще помогне за осигуряването на още по-екологично отопление. Инвестицията ще допринесе за увеличаване на надеждността на производството на енергия,” заяви инж. Александър Димитров, изпълнителен директор на “Топлофикация Велико Търново”.

Той обясни, че когенерацията позволява централизирано едновременно производство на електроенергия и топлоенергия. Според експерта при традиционните методи на електропроизводство голямо количество полезна топлина се изхвърля в околната среда под формата на кондензна топлина от парата, докато при когенерацията се използва отпадната топлина, с която се произвежда едновременно топлоенергия и електричество в комбиниран процес с по-висока ефективност. Той уточни, че увеличаването на дела на производството на енергия от когенерации е сред приоритетите на Европейския съюз.

Изпълнителният директор на ТЕЦ-а коментира, че и занапред ще продължат да използват биогорива при производството на енергия. Инж. Димитров посочи, че биомасата е екологично гориво, при оползотворяването на което не се отделят вредни емисии. В предприятието се изгарят слънчогледови пелети и пелети от пшенична и царевична слама. По думите на инж. Димитров с грижа за околната среда са инвестирали и в обновяване на горивните системи в централата, включително и чрез внедряване на ниско емисионни горивни уредби. Той посочи, че паралелно се извършва и мониторинг на емисиите посредством въведените автоматични системи за собствени непрекъснати измервания.

Инж. Александър Димитров коментира още, че в последните 12 години в дружеството са направени множество технологични подобрения. Още през 2000 г. в централата е внедрена информационно-управляваща система на производствения процес, а 6 години по-късно е приключила газификацията на ОЦ В. Търново. “Благодарение на реконструкцията и промяната на горивната база от котелно гориво на природен газ осигуряваме по-екологично и високоефективно производство на топлинна енергия”, подчерта инж. Димитров.

Изпълнителният директор на “Топлофикация Велико Търново” заяви, че всяка година се извършват и текущи подобрения по съоръженията и топлопреносната мрежа с цел гарантиране на качествена услуга за клиентите. “Централното отопление е най-икономичният, надежден и екологичен начин за осигуряване на топлина. Клиентите плащат много по-малко, отколкото, ако изберат печката на дърва или климатика“, заяви инж. Димитров. Той беше категоричен, че за тях и занапред най- важната цел ще са инвестициите в екологични проекти за производство на чиста енергия, съобразно изискванията на Европа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *