Красимир Вълчев спира 3-те милиона на Валентин Златев

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев е разпоредил проверка на проведената от Центъра за развитие на човешките ресурси скандална обществена поръчка за организиране на събития в рамките на програма Еразъм+.

Звеното за вътрешен одит на МОН следва да анализира доколко центърът е спазил законодателството при обявяването на поръчката и последвалото разглеждане и оценяване на офертите. До оценяване в поръчката след прилагане на абсурдна методика стигна само едно обединение с участие на фирма на Валентин Златев, а предложените от него цени по отделни позиции надхвърлят с до 140 пъти цената в най-ниската оферта.

Очаква се проверката на МОН да не се бави, вече стана ясно, че класирането се обжалва от отстранени при оценяването на офертата участници в процедурата. Центърът за развитие на човешките ресурси е второстенен разпоредител под шапката на просветното министерство, който администрира участието на България в европейската младежка програма Еразъм+, програмата Европейски корпус за солидарност и други съпътстващи програми. Според устройствения й правилник дейността по провеждане на поръчки по ЗОП се организира и контролира от главният секретар.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *