През годините редица ученици са се включили в стажове към „Топлофикация Бургас“и след време са избрали да продължат кариерния си път в дружеството

“В “Топлофикация Бургас” възприемаме обучението по дуалната система като инвестиция в бъдещето. По този начин младите, които все още не са се ориентирали кариерно, имат възможност да се докоснат до нашата професия в реална среда. Ние изпълняваме нашата социална отговорност към бургазлии като предоставяме работни места за обучение и така спомагаме за намаляване на младежката безработица”. Това заяви инж. Христин Илиев, изпълнителен директор на “Топлофикация Бургас”.

По думите му с обучението по дуалната система допринасят за развитието както на сектора, така и на икономиката. Той посочи, че част от завършилите тази форма на обучение стават вбъдеще техни служители и заедно развиват и модернизират едно от големите предприятия в Бургас.

Като съществен положителен ефект от дуалното обучение инж. Илиев изтъкна това, че то протича под формата на реален работен процес. Изпълнителният директор разказа, че по време на практиката учениците се запознават с машините и оборудването, както и с начина на работа. Инж. Илиев заяви, че в края на стажа младите са усвоили нови знания и компетентности, свързани с професията им, което от своя страна е полезно на бъдещите кадри да започнат работа като квалифицирани професионалисти. По думите му през последните години се наблюдава сериозен пробив в навлизането на дуалното обучение в България.

Според директора на ТЕЦ-Бургас дуалното обучение е ключов фактор и за регионалното развитие в страната. Той посочи, че практиките увеличават производителността на предприятията и повишават конкурентоспособността на България на европейския пазар. Инж. Илиев е категоричен, че дуалното обучение е мярка, която може да намали безработицата и да осигури квалифицирани кадри за бизнеса

Според инж. Христин Илиев “Топлофикация Бургас” е сред големите и предпочитани работодатели в региона. Той посочи, че са осигурили за техните служители редица социални придобивки, добри и безопасни условия на работа и не на последно място възможност за кариерен растеж.

Относно инвестиционната и ремонтна политика на предприятието, изпълнителният директор заяви, че те са активен участник в целите на национално и местно ниво за намаляване на въглеродните емисии и опазването на околната среда. Той посочи, че инвестират в преустройство на съоръжения за работа с алтернативни горива с цел осигуряване на зелено производство на енергия. Инж. Илиев даде пример с конкретна инвестиция в тази посока, а именно използването на биомаса. Директорът изтъкна ползите от този вид гориво. Биомасата е чист източник на енергия, при оползотворяването на който не се отделят вредни емисии и благодарение на биомасата “Топлофикация Бургас” е сравнително по-малко зависима от непрекъснатото повишение на цената на природния газ.

“Нашата дългосрочна цел е устойчиво развитие на предприятието, заедно с екологично производство на енергия и осигуряване на трайна трудова заетост. Решенията, които вземаме, са изцяло в съответствие с политиката на Европа за намаляване на въглеродните емисии”, категоричен беше инж. Илиев.

Той коментира и тазгодишната ремонтна програма на дружеството, като заяви, че са инвестирали в подобряване на състоянието на топлопреносната мрежа и осигуряването на още по-екологично отопление за клиентите. Той посочи, че благодарение на извършените инвестиции в основните съоръжения и с подмяната на амортизирани участъци по топлопреносната мрежа мощностите на предприятието са подготвени за работа през зимните месеци. Инж. Илиев подчерта, че извършената профилактикаще гарантира качественото отоплението през зимата. “Устойчивото развитие на „Топлофикация Бургас” и извършването на подобрения по топлопреносната мрежа ще осигурят успешен отоплителен сезон”, допълни инж. Илиев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *