Инж. Радослав Михайлов: Реализирането на Зелената сделка трябва да бъде съобразено с националните специфики

Разговаряме с директора на „Топлофикация – Враца“ инж. Радослав Михайлов.

Инж. Михайлов, как ще се отрази Европейската зелена сделка върху икономиката на България?

Европейската зелена сделка не се отнася само до въпросите, свързани с околната среда и климата. Нейна цел са прилагането на изцяло нови политики, касаещи всички сфери на социално-икономическия живот. Още в края на 20-ти век Европа започна да работи за намаляването на намаляване на въглеродните емисии. Надеждният инструмент по пътя към осъществяването на целите за въглеродна неутралност на ЕС до 2050 г. е прецизното планиране и последователните действия при подготвянето и представянето на интегрирания национален план в областта на енергетиката на всяка една страна. Той трябва да включва конкретни цели и мерки в контекста на европейското законодателство.

Въпреки че зелената сделка може да даде на икономиката на България много нови и благоприятни възможности за повишаване на нейната конкурентоспособност, не можем да си затворим очите пред факта, че енергийната трансформация има своята цена и води със себе си редица предизвикателства. У нас най-засегнатите сектори от тези промени ще бъдат енергетиката, транспортът и селското стопанство. За това смятам, че ако искаме да се възползваме от възможностите на Зеления пакт, трябва да бъде осъществен плавен и справедлив енергиен преход. Само по този начин ще имаме реален шанс да се ускори икономическият растеж и да се мобилизират частните инвестиции в сектор енергетика, околна среда и индустрия. Необходимо е да се взимат ефективни решения за нашето бъдеще, ако искаме да разгърнем потенциала си и да станем конкурентоспособни в бързоразвиващата се европейска икономическа среда.

Как ще се случи преходът у нас?

Смятам, че първото и най-важно нещо, което трябва да бъде направено, е да не се фокусираме и говорим за затваряне на работещи български предприятия, а напротив. Необходим е обществен диалог за това какви възможности има пред въглищните централи. Трябва широко обсъждане на бъдещите планове, за да бъде ясно по какъв конкретен начин тези дружества могат да бъдат трансформирани. Задачата пред страната ни е те да бъдат модернизирани и да продължават да работят съгласно европейските изисквания.

За всички е ясно, че въглищата нямат бъдеще, но те не могат да бъдат премахнати за един ден. Необходима е ясна визия с какво друго гориво могат да бъдат заменени, така че централите да продължават да произвеждат енергия. В противен случай, ще се наложи да купуваме ток отвън. За това трябва стъпка по стъпка да намаляваме употребата на твърдите изкопаеми горива и този ресурс да бъде заменен с алтернативен. Смятам, че поне на този етап природеният газ ще изиграе ролята на преходно гориво за реализирането на плавна трансформация на въглищните централи. България има „червени линии“, които не може да прескача, а именно, че зеленият преход не трябва да ощети нито икономиката, нито гражданите. Резките промени и прибързаните решения биха довели до това страната ни да плати голяма социална цена и крие риск за енергийната ни сигурност и независимост. Не може да се позволи заради прехода въглищните региони да останат без препитание. Продължавам да смятам, че 10/15 години са много амбициозна цел за осъществяването на зеления преход в България.

Какви цели си поставяте в „Топлофикация Враца“ в контекста на зелената политика на Европа?

Нашата амбиция е да продължаваме да произвеждаме чиста и зелена енергия. За тази цел в последните години добавихме и биогорива в производствената си дейност. Биомасата се произвежда от растителни култури и се причислява към възобновяемите енергийни източници, защото като природен продукт подлежи на непрекъснато възстановяване. Биогоривата ще ни помогнат да бъдем по-енергийно независими от покачването на цените на природния газ, на което всички ставаме свидетели. Екологичните практики и устойчивото развитие са изцяло залегнали във философията и ценностите на „Топлофикация Враца“. Организацията на работата и внедрените технологии в предприятието отговарят на всички екологични норми. В нашата работа се стараем да изграждаме добри отношения на доверие с клиентите ни, като предлагаме качествени услуги, и преди всичко професионализъм.

Всъщност използването на биогорива е част от решенията, които прилагате за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на въздействието върху околната среда?

Точно така. С нашите инвестиции ние постигаме намаляване на въглеродния отпечатък върху околната среда и допринасяме за подобряването на качеството на въздуха във Враца. Добавянето на биомаса в горивния микс подпомага изпълнението на европейските екологични стандарти. Използването на биогорива е практика в много европейски държави от години и основните предимства са, че това не само е една евтина суровина, която България има в изобилие, но едновременно е и екологична. Отнасяме се отговорно към опазването на околната среда и здравето на хората.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.