Екологичните практики и устойчивото развитие са изцяло залегнали във философията и ценностите на „Топлофикация Враца“

Извършваме много стриктен мониторинг на екологичното въздействие, казва директорът на дружеството инж. Радослав Михайлов

-Инж. Михайлов, споделете какви цели си поставяте в началото на 2020 г?

През 2020 г. ще продължаваме да развиваме и усъвършенстваме нашата инвестиция, които направихме за оползотворяване на биомасата. Тя ще допринесе за екологичното и икономическо развитие на Враца. Планираме да работим усилено по екологичната политика на дружеството. Тя е свързана с производството на още по-чиста енергия. Точно по тази причина внедряваме биогорива в производствената ни дейност. Такова е биомасата, която е екологична и се образува от остатъци от растителни култури. При оползотворяването й не се отделят вредни емисии във въздуха.

Две трети от зелената енергия в Европа се произвежда от биомаса. Насърчаването на използването на биогоривата играе важна роля в достигане целите на ЕК за редуциране на вредните емисии. Биомасата има по-големи предимства от гледна точка на балансиране на енергийната система, защото може да се регулира кога централата да работи и кога не.

– Какви подобрения направихте през миналата година и какво сте планирали за тази?

– Миналата година направихме основен ремонт на двигателя за комбинирано производство в ОЦ „Младост“. Осъществихме ремонти по абонатните ни станции и топлопреносната мрежа. Където се налагаше, направихме подмяна на определени участъци.

През тази година, след като свърши отоплителния сезон, ще продължим с нашите планови ремонти. Съоръженията ни са сложни и се изисква постоянна поддръжка.

Екологичните практики и устойчивото развитие са изцяло залегнали във философия и ценностите на дружеството.Организацията на работата и внедрените решения в дружеството отговарят на всички екологични норми. В нашата работа се стараем да изграждаме добри отношения на доверие и стабилно с абонатите ни, като предлагаме качествени услуги, своевременно реагиране при необходимост и преди всичко професионализъм.

– А бъдещите Ви инвестиции?

– Внесли сме инвестиционно намерение за изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за промишлено водоснабдяване на ТЕЦ-а. Това ще се извърши чрез водовземане от подземни води чрез нови подходящи съоръжения.

Как се осъществява контролът на екологичното въздействие при Вас?

Извършваме много стриктен мониторинг на екологичното въздействие. Това е наше задължение, което стриктно изпълняваме. Последните проверки, които ни бяха направени показват, че работим според установените норми и спазваме стриктно дадените ни комплексни разрешителни от институциите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *