Два дни преди изборите: Властта залага 10% по-високи заплати за чиновниците през 2020 г.

Министерството на финансите публикува днес проектобюджета за 2020 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2020-2022 година, която представлява мотивите към законопроекта. Документите могат да бъдат прочетени тук.

Както беше обещано, в него се залага 10-процентно увеличение на заплатите в бюджетната сфера. Увеличението на субсидията за общините е с 450 млн. лв.  Проектът трябва да бъде одобрен от правителството и внесен в Народното събрание до края на месеца. В неделя в страната ще се състоят местни избори.

В средносрочната бюджетна прогноза е записано, че през 2020 г. бюджетът ще е балансиран, не се предвиждат промени в основните данъци и, с някои изключения, в осигурителните плащания. Според управляващите ниските данъци допринасят за повишаване на икономическия растеж и имат положително влияние върху търсенето и предлагането на труд.

Основните цели на данъчната политика са повишаване на приходите от данъци, справяне със сенчестата икономика и намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите, е записано в мотивите.

В сферата на образованието с по 360 млн. лв. годишно до 2022 г. се предвижда повишаване привлекателността на учителската професия и мотивацията на действащите учители и привличането на млади и високообразовани хора в системата. Ще бъдат насърчавани зрелостниците – отличници към педагогическите специалности. Целта е през 2021 г. да бъде постигнато удвояване, спрямо 2017 г., на заплатите на педагозите.

В здравеопазването обявените основни приоритети са осигуряване на финансова устойчивост и обезпеченост на здравната система, с цел подобряване здравето на населението, повишаване и поддържане качеството на живот чрез намаляване на преждевременната смъртност и заболеваемостта, както и преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива на медицинска  помощ. Изграждането на Национална здравна информационна система също отново е приоритет.

В отбраната относителният дял на капиталовите разходи към общите разходи за отбрана е над 20-процентния критерий на НАТО. Разходите за отбрана са съобразени с Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 на сто от БВП до 2024 г.

Пенсиите ще се увеличат с 6.7% от 1 юли 2020 г., минималната заплата става 610 лв. от 1 януари. Около 3 часа по-късно пресцентърът на финансовото министерство изпрати и графика за целите на правителството за размера на средната работна заплата, която се очаква да достигне 1500 лв. към края на 2021 г. при 1224 лв. в момента.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се хора се вдига също на 610 лв., включително за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които сега плащат вноски върху 400 лв. Максималният осигурителен доход за всички осигурени се запазва в размер на 3 хил. лева.

Основните бюджетни взаимоотношения между общините и централния бюджет в проекта на Закона за държавния бюджет за 2020 г. са в общ размер 4.203 млрд. лв., а предвиденото увеличение спрямо тазгодишния бюджет е с 456.8 млн. лв., информира Министерството на финансите. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности се увеличава с 418.8 млн. лв.; изравнителната субсидия – с 13 млн. лв.; трансферите за зимно поддържане и снегопочистване – с 5 млн. лв.; целевата субсидия за капиталови разходи – с 20 млн. лева.

Министерството планира да свали съотношението държавен дълг към брутен вътрешен продукт от 18.6% в края на тази година на 17% в края на 2022 г. И при приходите, и при разходите за периода 2020-2022 г., изразени като процент от БВП, се наблюдава тенденция на спад от 36.9 % до 35%, а в номинален размер стойностите на тези показатели се залага увеличение, като от 46.827 млрд. лв. за 2020 г. се очаква да достигнат 50.143 млрд. лв. през 2022 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *