Вода от язовир “Студена” е отклонявана за Радомир

Част от водата за язорвир “Студена”, снабдяващ с вода Перник и района, е била отклонявана за нуждите на Радомир. Това е ставало и по време на водния режим в града и околните села, съобщава Министерството на околната среда и водите.

В петък по заповед на министър Нено Димов е била извършена извънредна проверка на язовира, която е установила редица нарушения. До проверката се е стигнало заради изразените от областния управител на Перник Ирена Соколова, че питейната вода незаконно се отклонява.

При извършения оглед на водоизточник “Врелото”- един от водоизточниците, захранващи язовир “Студена”, е установено, че водата постъпва във водовземна шахта, като малка част от нея се отвежда към язовир “Студена”. От шахтата посредством тръба водата отива в помпена станция “Крапец” и водоснабдява град Радомир.

От министерството посочват, че такова подаване на вода към град Радомир е позволено единствено в условията на аварийна ситуация. Това условие е било поставяно винаги от МОСВ към ВиК-Перник във всички графици от 2003 г. досега.

В момента помпената станция за водоснабдяване на град Радомир не работи и водното количество от водовземната шахта прелива и по дерето се включва в язовир “Студена”. Работата на тази станция е била преустановена едва в четвъртък, а Перник и околни села са на воден режим от 18 ноември. Това означава, че водата е била отклонявана и по време на водния режим.

На същия ден ВиК-Перник подава и информация за по-голям приток от посочвания до този момент към язовир “Студена”.

При проверка на място на ВЕЦ „Студена“, стопанисван от ВиК, е установено, че ВЕЦ-ът не работи.

Отчитането на черпените от язовира водни количества до 24 ноември се е извършвало по разходомерно устройство, което в момента на проверката е липсвало. Ведомството не е уведомено за демонтирането на устройството, което отчита ползваните от язовира води. Установено е, че савакът през който се подават води за двете промишлени предприятия в Перник – “Стомана индъстри” и “Топлофикация-Перник”, е затворен и запечатан с хартиена лепенка на ВиК и в момента на проверката не се подава вода за промишлени нужди.

От МОСВ посочват, че проверките продължават, като ще бъде изискана информация от електроразпределителното дружество за електрическа енергия, ползвана от Помпена станция “Крапец”, за да се установи по безспорен начин какво количество вода е отклонявано към град Радомир и не е постъпвало в язовир “Студена”.

Ще бъде изискана и справка за помпената станция, която взима вода за водоизточник “Сиреняците”, за да се установи дали същата е работила и дали е било необходимо включване на водовземане “Врелото”, имайки предвид че дружеството има разрешителни за питейни води за град Радомир от подземни води. Ще бъде направен и пълен преглед на водоснабдяването на град Радомир от подземни води, какви количества са ползвали последните 6 месеца и дали е имало нужда за допълване. Ще бъде изпратено и писмо до прокуратурата за установяване дали помпена станция “Крапец” е работила в извън авариен режим.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *