Валентин Златев лапа 3 млн. лв. за абсурдно скъпи събития

Центърът за развитие на човешките ресурси постави рекорд по безумна обществена поръчка

Свързано с Валентин Златев обединение ще получи милиони за организирането на абсурдно скъпи събития. Консорциумът „Обединение логистика“ се оказа единственият оценен кандидат по поръчка на ЦРЧР – Центъра за развитие на човешките ресурси, за близо 3 млн. лв., като офертата на места е буквално втрещяваща. При отделни дейности разликата между най-ниската и спечелилата оферта достига 140 пъти.

Така например за осигуряване на лаптоп за ползване за 4 часа спечелилото обединение е поискало 120 лв. при 17 лв. най-ниска оферта. За ползването на екран за прожектиране на презентации за 4 часа фирмите в обединението ще получават по 190 лв. при 8 лв. най-ниска оферта. Техниката ще се ползва многократно – очаква се да бъдат организирани близо 200 събития. Скандалният договор става възможен след серия странни решения на възложителя и откровено нелепа методика за оценка на офертите.

Това показа проверка на „Сега“ по повод получен сигнал за поръчката. Договорът се финансира по европейската програма „Еразъм+“, която вече се прочу с други скандали около финансиране на кухи проекти и отпускане на средства при крещящ конфликт на интереси.

2 967 506.54 лв. без ДДС е прогнозната стойност, която ще получи за услугите си ДЗЗД „Обединение логистика“. Какви точно събития трябва да се организират срещу тази сума, в кои градове, за колко участници, в поръчката не е посочено. Ясно е само, че трябва да се организират около 200 събития, но няма никаква количествена конкретизация за дейностите, които трябва да извърши избраният изпълнител.

От ЦРЧР твърдят, че ще оценяват офертите комплексно, на база най-добро съотношение между качество и цена. Това обаче не е направено. При липсата на яснота какви точно дейности ще се извършват няма как да се оценява качеството. И двата показателя, залегнали в методиката за оценка, всъщност са ценови – 10% от оценката са за предложения процент на допълнителни административни разходи на фирмите (за услуги, невключени в ценовите оферти), а 90% идват от оценката на обща цена.

И съставянето на самата цена е абсурдно. Поради невъзможност да се изчисли общата стойност за услугите – защото не е ясно какви и колко следва да са те, фирмите са оценявани според предложените единични цени за всяка от предполагаемите дейности. Предполагаемите видове дейности са много само в частта „настаняване“ са 30 (в различни по категория хотели в София, областен град, извън областен град, в различни по големина стаи, в силен или слаб сезон). 72 са възможните дейности при осигуряване на зали (във или извън хотел, в София или извън София, за 50, до 100, над 100 участници, в хотели с 3, 4 или 5 звезди и т.н.), 33 вида са дейностите за осигуряване на техника, има 4 варианта за транспорт, 6 варианта за осигуряване на обяд и вечеря, 3 варианта за кафе паузи, 12 вида дейности за осигуряване на материали, 5 вида съпътстващи дейности като видео- и аудиозаписи. Общо става дума за 165 вида дейности, за които кандидатите са дали единични цени. Всяка цена е оценена поотделно като съотношение с най-ниската оферта и така окончателната оценка е сбор от 165 дроби. Възложителят е описал начина на оценяване на цели 42 страници в документацията по поръчката.

Въпреки абсурдните изисквания за разбиване на дейности, сложните сметки и неясните параметри поръчката е предизвикала интерес и в нея са се включили 12 дружества и обединения. Четири са отстранени още на ниво документи, 8 са допуснати до отваряне на ценовите оферти. Очаквано, при 165 вида дейности и неясни задачи (искат се цени за настаняване без яснота за броя на хората и времето на събитието) цените са много различни. Например офертите за нощувка със закуска в единична стая в хотел 4 звезди в София варират от 90 до 250 лв. (спечелилият кандидат е с оферта за 230 лв.), а за 5-звездно настаняване цената варира от 135 до 360 лв. (спечелилият е с 260 лв.). Офертите за зала в тризвезден хотел в София за 1 ден до 100 участници варират от 139 до 800 лв. (избраната оферта е за 440 лв.). Най-фрапиращи обаче са разликите при цените за осигуряване на техника за ползване при събитията. Тук цените на класирания участник за някои артикули са като за закупуване, не като за ползването им за няколко часа. Например избраното обединение е заложило 190 лв. за осигуряването на екран за прожектиране на презентации за 4 часа при 8 лв. най-ниска оферта. Такъв екран може да се купи за 150-160 лв., показва онлайн проверка. За ползването на 1 лаптоп за 4 часа обединението иска 120 лв. при 17 лв. най-ниска оферта, за ползването на дисплей за визуализация на процеси за 4 часа избраната оферта е за 250 лв. при 14 лв. най-ниска оферта. Цената за „дискусионна система“ на избрания изпълнител е 1120 лв. за 4 часа – при 8 лв. в най-ниската оферта. Ползването на подвижен микрофон ще струва по 45 лева за 1 ден.

Високи са и цените за осигуряване на видеозапис от събитията – одобрената оферта е с цена 1450 лв., минималната оферта е 6 лв. за видеозапис. Ниската цена за видеозаписите е предложена от консорциум на „Сиела Норма“ и „Инфинити травел“ с аргумента, че двете фирми имат богат опит и компетентен персонал. Но комисията е решила, че в тази цена не са включени разходите за труд.

Огромните разлики в цените очаквано са довели до изискване на допълнителна обосновка от почти всички участници. Законът за обществените поръчки изисква обосновка, когато ценови показател, подлежащ на оценка, се разминава с повече от 20% от средната стойност от получените оферти. Обикновено това сравнение се прави на база обща цена, но в при тази поръчка възложителят е поискал обосновка за всяка от 165-те единични цени. Това е отворило много допълнителна работа на кандидатите, а също и на комисията – протоколът й за оценка на допълнителните обосновки заема 91 страници. Резултатът от цялото упражнение е отстраняване на 7 от 8-те участника заради недоказана една или друга цена. Така в играта остава само ДЗЗД „Обединение логистика“. В него влизат „Хорнит“ ООД с действителен собственик Валентин Златев, „Ем енд Марк“ ООД, „Обучителен център Преслав“ ООД, „България Евентс“ ЕООД. Обединението получава максималния брой точки – 100. От изпратена в Агенцията за обществени поръчки информация от 29 ноември става ясно, че цялата обществена поръчка е обжалвана. По информация на „Сега“ конкурсът е обжалван от „Компания за международни конгреси“ ООД.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *