Бисер Петков: Предвидено е увеличение на всички пенсии с 6,7% от юли 2020 г.

„Тази сутрин“, БТВ, 14.10.2019г.

Водещ: Здравейте, г-н Петков.

Бисер Петков: Здравейте.

Водещ: Обръщаме поглед към една неприятна новина за изоставеното бебе в ж.к. Люлин. Каква ще е неговата съдба и имало ли е пропуск в работата на социалните?

Бисер Петков: Това е един от стотиците случаи на изоставени деца. За жалост, само за миналата година в България те са повече от 1000. В този случай реакцията на колегите от Агенция „Закрила на детето“ беше адекватна и навременна, тъй като още в нощта, когато беше изоставено детето, беше приложена мярка за закрила и то беше настанено в дом за медико-социални грижи „Св. Иван Рилски“. Оттук нататък усилията на социалните работници ще бъдат насочени към връщане на детето в семейството или поне в кръга на неговите роднини, защото политиката по закрила на детето е базирана на разбирането, че най-добрата среда за израстване и развитие на децата е семейството. Миналата година в над 1700 случая социалните работници са предотвратили изоставянето на деца. Тези данни остават встрани и по-скоро говорим за случаи на изоставени деца, но има много случаи, в които подобен риск е бил предотвратен, благодарение на работата на социалните работници.

Водещ: В този случаи можело ли е да има превенция, след като стана ясно, че семейството е било в Дирекция „Социално подпомагане“ преди това?

Бисер Петков: Моята информация е, че родителите са посетили дирекцията в ж.к. Люлин към края на работния ден предния ден с намерение да изоставят детето, но когато се е стигнало до разкриване на тяхната самоличност са си тръгнали. Винаги може да се постигне повече. Това е социалната работа – да констатира рисковете и да работи за тяхното неутрализиране и усилията на социалните служби винаги ще бъдат насочени предимно към това.

Водещ: При родителите си или при свои роднини ще бъде настанено детето?

Бисер Петков: Това ще бъде преценено от социалните работници, които работят по случая. Доколкото знам, бабата е заявила желание да се грижи за детето, но трябва да се спазят процедурите, за да се върне детето в семейния  му кръг.

Водещ: Казахте, че 1000 деца са изоставени, но за какъв период и колко от тях са успели социалните работници да върнат в семействата или това са окончателно изоставени деца?

Бисер Петков: Данните за миналата година показват, че над 1000 деца са изоставени от своите родители. Те са в общата бройка от над 3000 деца за миналата година, за които са предприети мерки за извеждане от биологичното семейство. След изоставянето следват мерки за тяхната реинтеграция в семейна среда. Когато едно дете е изоставено, възможностите са или да бъде настанено в кръга на близки и роднини , или в приемно семейство, или резидентна грижа.

Водещ: Възможно ли е част от тях да бъдат осиновени или отиват в приемни семейства? По какъв начин може да се случи осиновяване?

Бисер Петков: Да, след изтичане на определен срок, ако няма съгласие на родителите, могат да бъдат включени в регистрите за осиновяване.

Водещ: Каква част от децата са изведени от семействата?

Бисер Петков: За 2018г. над 3300 са случаите, в които е наложена мярка извеждане от биологичното семейство. В тази бройка са малко над 1000 от случаите, в които това се е случило поради изоставяне на детето. В останалите случаи такава временна мярка за закрила е предприета поради наличие на различни рискове, които са констатирани. Основанията за извеждане на деца от семейството са разписани в Закона за закрила на детето и в тях няма промени. Последната промяна е била 2009 г., но като цяло те са си още от приемането на закона през 2000г. Категорично искам да отхвърля спекулациите, че със законодателни промени се дават нови правомощия на социалните работници и да подчертая, че такава мярка задължително подлежи на съдебен контрол. Това не е безконтролно действие на социалните работници. В крайна сметка съдът решава. Много често се налага да се реагира в рамките на 24 часа, но в рамките на един месец съответната дирекция Социално подпомагане отправя искова молба към съответния районен съд и той трябва да я потвърди или отхвърли. От тези 3300 случаи за миналата година само 51 не са потвърдени от съда. Това е около 1,5%.

Водещ: Каква е съдбата на децата, след като се изведат от семейството?

Бисер Петков: Мерките са различни. Първо – настаняване при близки и роднини, второ – настаняване при приемно семейство, трето – настаняване в услуги в общността от резидентен тип и най-крайната мярка е да се настанят в институция. Институциите за деца вече в голяма степен са закрити и този процес продължава.

Водещ: Питам заради истерията, която настана в някои краища на страната заради това, че щели да се отнемат деца. Пак казвам това бяха фалшиви новини, но Вие имахте ли предварителна информация?

Бисер Петков: Конкретно за тази ситуация, не, но всичко това, което се развиваше през последните месеци по повод несъществуващата Стратегия за детето и опитите да се разруши системата за закрила на детето ескалира в този случаи в Сливен и някои други училища. Това беше подходяща среда за насаждане на тези страхове, защото координиращите действия, свързани с грижата за децата бяха представени като коварен план за отнемане на децата от родителите им и много хора повярваха на това, за съжаление.

Водещ: Вие как реагирахте, когато видяхте кадрите, които извеждат децата си от училище?

Бисер Петков: Трудно беше за мен да си обясня такава истерична реакция и то точно в образователна институция, където децата трябва да се чувстват най-сигурни. Това е една атака и към образователната система, тъй като никой не би отишъл да налага такава мярка точно в училище.

Водещ: Другата година без Стратегия за детето ли ще се работи?

Бисер Петков: Стратегия за детето е документ, който съгласно закона трябва да има, но поради острата съпротива срещу проекта на стратегията с хоризонт до 2030г., такава до момента няма. Самата дума стратегия се компрометира тежко и мисля, че по-важната задача е да водим спокоен разговор как може да се надгражда и усъвършенства системата за закрила на детето, защото ние имаме едно законодателство, което работи и се прилага. То не е съвършено, но има много опити тази система да се разруши. Тя е необходима, защото данните, които имаме и казах в началото на разговора, го доказват.

Водещ: Оказва се, че от другата година вие ще сте извън закона, но сте и блокирани, защото чуе ли се Стратегия за детето настава суматоха?

Бисер Петков: Не сме извън закона, защото закон има, както и подзаконова нормативна уредба и Семеен кодекс. Това са документите, които са важни. Стратегията е един документ, който дава общата насока на политиката по отношение на закрила на детето, но той няма конкретни норми, които да се прилагат.

Водещ: От следващата година по какъв начин ще се повишават пенсиите?

Бисер Петков: Както и досега, с швейцарското правило. Новото е, че сега то вече ще действа в чистия си вид, защото имаше период, в който преизчисляваха пенсиите с по-висока тежест. Сега чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване ще бъде приложен като всички пенсии, отпуснати до края на 2019г. ще бъдат осъвременени от 1 юли следващата година с един процент, който се получава като сбор от ръста на средния осигурителен доход и индекса на потребителските цени. На база на очакваните стойности на тези показатели, които формират процента на индексация, в проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020г. е заложено 6,7% увеличение на всички пенсии от 1 юли. В резултат на това увеличение и на по-високия размер на новоотпусканите пенсии се очаква средната пенсия да нарасне с повече от 30 лева и от сегашните 381 лева да стане 412 лева. Разходите за пенсии в Държавното обществено осигуряване се очаква да надминат сумата от 10,5 млрд. лева.

Водещ: Каква ще е минималната работна заплата от следващата година?

Бисер Петков: Още с встъпването на правителството имаше заявка за това как ще се увеличава минималната работна заплата. Това се следва и изпълнява. Ще се предложи от 1 януари 2020г. тя да бъде 610 лева – от сегашните 560 лева на 610 лева.

Водещ: Да ни кажете на финала ще има ли увеличение на заплатите в бюджетния сектор?

Бисер Петков: Да, министърът на финансите също го потвърди. В Закона за държавния бюджет за следващата година ще бъде предвидено увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 10%.

Водещ: Благодаря за това участие!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *