EЦБ увеличи лихвата до най-високото ниво от 2008 г.

Европейската централна банка обяви в четвъртък, че повишава лихвените си проценти с нови 50 базисни пункта, тъй като „инфлацията ще остане твърде висока твърде дълго“ и въпреки сътресенията на финансовите пазари, които породиха страхове за глобална банкова криза. Това е третото поредно увеличение на лихвите с 0.50%, с което нивата им в еврозоната достигнаха най-високи върхове от края на 2008 г. насам.

В детайли, ЕЦБ вдигна лихвата си по депозитите до 3%. Лихвеният процент за основните операции по рефинансиране се покачва до 3.5%. В същото време централната банка на еврозоната не се ангажира с бъдещи покачвания, както правеше преди.

Покачването на лихвите се очакваше да бъде отложено заради фалита на американската банка SVB и заради финансовите затруднения на Credit Suisse, но в крайна сметка бе реализирано.

Днешното поредно затягане на лихвите е в съответствие с решимостта на ЕЦБ да осигури своевременно връщане на инфлацията към средносрочното целево равнище от 2%, посочи централната банка.

„Засилената несигурност потвърждава колко е важно бъдещите решения на Управителния съвет по паричната политика да се вземат въз основа на данните. Те ще се определят от оценката му на перспективата за инфлацията въз основа на постъпващите икономически и финансови данни, динамиката на основната инфлация и силата на трансмисионния механизъм на паричната политика“, посочи след края на заседанието ЕЦБ.

Относно турбуленциите в глобалния банков сектор през последните дни, ЕЦБ подчерта, че наблюдава внимателно сегашното напрежение на пазарите и има готовност да реагира, както е необходимо, за да запази ценовата и финансовата стабилност в еврозоната. Банковият сектор в еврозоната е устойчив и се отличава със силни капиталови и ликвидни позиции. Във всеки случай, инструментариумът на политиката на ЕЦБ е напълно пригоден да осигури ликвидна подкрепа на финансовата система в еврозоната, ако се наложи, и да запази гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика, посочи централната банка.

ЕЦБ отбеляза, че новите макроикономически прогнози на експертите на централната банка са били направени в началото на март, преди да възникне сегашното напрежение на финансовия пазар. Поради това напрежението внася допълнителна несигурност за базисната оценка на инфлацията и икономическия растеж. Преди тези последни събития базовата прогноза за траекторията на общата инфлация вече беше ревизирана надолу, главно поради по-малък принос на енергийните цени от предишните очаквания.

Нови средносрочни маркоикономически прогнози на ЕЦБ

Сега експертите на ЕЦБ очакват средните нива на инфлацията да бъдат 5,3% през 2023 г., след което да се забавят до 2.9% през 2024 г. и до 2.1% през 2025 г., посочва БНР. Основната инфлация (без волатилните цени на храни и енергия) обаче продължи да се увеличава през февруари и експертите на ЕЦБ очакват тя да бъде средно 4.6% през 2023 г.

В същото време ЕЦБ ревизира нагоре базовата си прогноза за икономическия растеж през 2023 г. до средно 1% в резултат както от поевтиняването на енергоносителите, така и от по-голямата устойчивост на икономиката срещу трудната международна среда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *