Шефът на „Топлофикация-Перник“ Ясен Кацаров: Работим за зелено бъдеще на предприятието и града

Ние инвестираме в съвременни европейски технологии с цел производство на 100% чиста енергия за крайния потребител, казва той

Разговаряме с изпълнителния директор на „Топлофикация – Перник“ Ясен Кацаров.

– Г-н Кацаров, намираме се почти в края на отоплителния сезон. Каква равносметка може да направите предвид факта, че той стартира във време на пандемия?

– Позволете ми да започна малко по-отдалече. Този отоплителен сезон започна в година на трудности и ограничения, причинени от пандемията от COVID 19. Този сезон е по-различен, защото с цел опазване живота и здравето на служителите и клиентите работим в едни по-различни условия. Наложи се да реорганизираме целия работен процес. Служителите ни работят на екипи. Преместихме в онлайн пространството доста услуги, за да улесним клиентите ни. Давам пример с възможността те сами да правят отчет на уредите си. Беше труден сезон за всички, но успяхме да продължим да работим на пълен капацитет и запазихме целия си екип. “Топлофикация Перник” отново доказа своята надеждност и сигурност особено по време на криза.

Продължихме последователната си политика за подобряване на качеството на предлаганите от нас услуги. Благодарение на направените ремонти и подобрения през летните месеци, сведохме до минимум авариите през сезона. След като спрем парното, продължаваме с профилактиката и планираните ремонтни дейности по топлопреносната мрежа и абонатните станции. Топлофикационните трасета по мрежата са морално и физически остарели и е необходимо периодично да правим подмяна на старите тръби с нови, за да намалим възможността от прекъсване на парното в студените зимни дни и нощи.

– Какъв е напредъкът по големия Ви проект за преминаване на природен газ?

– От миналата година полагаме сериозни усилия за приключване на работата по проекта ни за производство на електрическа от природен газ през лятото. Независимо от пандемията, надявам се още тази година да пуснем в експлоатация газовите когенератори. В момента работим по изграждането на площадката, където ще бъдат разположени те. Когенераторите ще бъдат експлоатирани до 8000 часа годишно и приоритетно в периода от май до октомври. Когенерационните мощности ще бъдат монтирани в ново хале, като ще се обособят спомагателни трасета за вода, пара, газ, ел. енергия и други.

Реализацията на този проект е голяма крачка към зелената трансформация на „Топлофикация Перник“. Инвестицията е газови когенератори е свързана с постигане на въглеродна неутралност в следващите години. Внедряването на мощностите в режим на работа ще доведе до намаляване на въздействието върху околната среда и до повишаване на сигурността на производството на топлоенергия. Работим за зелено бъдеще на предприятието и града ни. В дружеството вече са доставени три когенерации. С новите когенерационни мощности клиентите на предприятието ще получават екологична топлинна енергия на достъпна цена.

– Предвид моментната ситуация поемате сериозно предизвикателство! Има ли и добри страни настоящото положение?

– Предизвикателството заради пандемията е изключително сериозно – както за мениджърския екип, така и за мен в частност. В подобни моменти за нас ръководителите най-важното е здравето на служителите и клиентите ни. Смятам, че с опита, който имаме, ще продължаваме да реагираме адекватно в тези трудни за всички времена.

– Какво място заема опазването на околната среда в стратегията на „Топлофикация Перник“. В контекста на Вашата работа , как бихте оценили екологичната култура в сектора?

– Екологичната култура в сектора и в частност в нашето предприятие заема водещо място. Ние инвестираме в съвременни европейски технологии с цел производство на 100% чиста енергия за крайния потребител. Наша задача е непрекъснато подобряване на екологичните показатели. Усилията ни са насочени към увеличаване на използването на природен газ и биомаса като заместители на въглищата. Всички проекти, свързани с подобряването на екологията и осъвременяване на процесите в дружеството, са от значение за утвърждаването на „Топлофикация Перник” като модерно и екологично дружество. За да запазим предприятието, трябва напълно да го модернизираме, като го пригодим за работа с екологични източници на енергия.

– Как трябва да изглежда справедливият енергиен преход?

– България е от държавите, които са зависими от използването на въглища и планът за преминаване към нисковъглеродно производство ще изисква време и много средства. Енергийният преход трябва да е плавен и с ясна визия какво следва след него. Трябва да се помисли за бъдещето на въглищните региони и как да се подсигурят работните места на заетите в сектора. Преходът може да е успешен за България само ако работим заедно и покажем, че повече неща ни свързват, отколкото разделят. Европейският Зелен пакт е предизвикателство, но и възможност за израстването на икономиката ни. Технологичното обновление би дало изцяло нов облик на страната ни и ще повиши нашата конкурентоспособност. Смятам, че всички заедно трябва активно да вървим в посоката, която Пактът задава.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *