„Топлофикация Перник“ прави инвестиции за по-чистото бъдеще на града

„За нас най-важното е да спазваме всички български и европейски изисквания за производство на енергия. Особено през последните години зелената политика на Европа стана първа точка в дневния ред на всички държави. Европейската зелена сделка е резултат от усилията за трансформация на икономиката. Реализирането й ще промени коренно не само всички икономически сектори, но и ежедневието на хората.“. Това заяви Ясен Кацаров, директор на „Топлофикация Перник“. Той припомни, че до 2030 г. страните членки на ЕС трябва да изпълнят целите за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 40% и нулеви нетни емисии до 2050 г, повишаване на енергийната ефективност и увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници. „Смятам, че превръщането на Европа в неутрален по отношение на климата континент изисква последователност. Надявам се, че България няма да бъде изоставена от Европа по пътя към тези тежки промени. За това преходът към нисковъглеродна икономика трябва да бъде плавен и справедлив, особено за държави като нашата, които са зависими от въглищата.“, посочи Кацаров.

„В контекста на Европейската зелена сделка и с цел изпълнение на нейните амбициозни задачи, в „Топлофикация Перник“ започнахме трансформацията на централата. Знаете, че ние произвеждане енергия от твърди изкопаеми горива. В последните няколко години предприехме административни стъпки за добавяне на биогорива в производствената си дейност. Това обаче не е достатъчно. За това направихме най-голямата крачка към прехода от въглища към алтернативни горива. Вече близо две години работим върху проекта ни за поетапна замяна на въглищата.“, заяви Кацаров. Той обясни, че за тази цел са закупили три газови когенератора. „По план тази година те трябва да бъдат пуснати в експлоатация. С реализирането на тази инвестиция не само ще изпълним изисквания на Европа, но и те ще допринесат за значителното подобрение на качеството на атмосферния въздух в региона на град Перник.“, подчерта Ясен Кацаров.

Директорът на „Топлофикация Перник“ сподели мнение, че според него обществото трябва да бъде пряко ангажирано с темата за опазването на околната среда, природата и чистия въздух. „Като че ли у нас информационната кампания е оскъдна. През последните месеци четох различни проучвания и всички те показват, че хората не са запознати с климатичната политика нито на Европа, нито на България и като цяло не знаят почти нищо за идеята за зелен преход. Считам, че темата трябва да бъде обект на широка дискусия. Все пак пред нас предстоят сериозна трансформация на цялата икономика, която пряко ще повлияе на всички сектори в страната.“, заяви Кацаров.

Ясен Кацаров изрази надежда, че осъществяването на справедлив и плавен преход към икономика с нулеви нетни емисии ще има значим принос за развитието на икономическата и социална система в България. „С прагматично и далновидно отношение, както и дългосрочно планиране с ясна визия, ще съумеем да предложим пред Европа най-добрия план за действие оттук нататък. България като страна има голям потенциал да произвежда чиста и зелена енергия. Важен елемент от пътя, който трябва да извървим е и изграждането на доверие у хората, че тази промяна е възможна и необходима.“, посочи Кацаров. Той подчерта, че тази година продължават трансформацията на предприятието. „Ние прилагаме най-добрите европейски технологии, които гарантират оптималното управление на качеството на въздуха, опазването на околната среда в пълно съответствие с изискванията на ЕС и националното законодателство. Нашият сремеж е да бъдем водещо предприятие по отношение на енергийния преход към чиста енергия в сектора. Един от начините е именно използването на горива, които не замърсяват природата и инвестиции в модерни производствени технологии.“, заяви Кацаров.

В отговор на въпрос кои ще бъдат основните акценти в работата на топлофикацията през 2022 г., Кацаров заяви, че ще продължават да работят за осигуряването на сигурно и надеждно отопление за хилядите техни клиенти. „Обстановката в страната заради пандемията е несигурна и като отговорно предприятие ние ще гарантираме основните битови услуги за крайния потребител, а именно парно и топла вода. Продължаваме довършителните дейности по газовите когенератори, за да допринесем в каузата за чист въздух в Перник. Наравно с ремонтната и инвестиционна програма на „Топлофикация Перник“ ще развиваме и корпоративната социална отговорност с грижа за хората.“, подчерта Кацаров. Той увери, че при тях стриктно се следи за спазването на противоепидемичните мерки, а именно носене на маски, спазване на дистанция и дезинфекция. „Сега е моментът, когато трябва да бъдем единни и дисциплинирани. Само по този начин ще успеем да преодолеем и това предизвикателство.“, категорично подчерта Ясен Кацаров.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.