И българската държава няма да работи с фирмите на Божков и Пеевски

Българското правителство създава работна група, която пък ще изготви списък на лицата и фирмите, попадащи под санкциите на Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ. Целта е и българската държава да не работи с въпросните активи, фирми и физически лица, за които важат американските санкции.

Мярката се взема с цел да се предпазят дружествата с държавно и общинско участие и другите разпоредители с държавни средства от попадане в обхвата на американските санкции. Те предвиждат тежки последици и глоби за всяко лице, което влезе в каквито и да било сделки и операции с фирми на санкционираните лица, става ясно от съобщението на правителствената пресслужба.

Създава се постоянна работна група с участието на представители на МВР, Министерството на финансите, ДАНС и Националната агенция за приходите (НАП), която в спешен порядък да изготви и да поддържа списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ, съобщи правителствената пресслужба.

В българският „черен“ списък ще бъдат включени:

всички физически лица и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC;

всички съдружници, акционери, управители и членове на органи на управление и контрол на юридическите лица от буква „а“, включени към момента и за последните 5 години.

всички физически лица и юридически лица, които бъдат установени от ДАНС и НАП в хода на прилаганите постоянни мерки за идентифицирането на степента на свързаност на лица с лицата от списъка.

Списъкът ще се публикува и поддържа на интернет страниците на Министерството на финансите и на НАП.

ДАНС и НАП ще са отговорни постоянно да установяват степента на свързаност на различни фирми и граждани с лицата от списъка на САЩ. Двете институции ще предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка.

Отговорник за дейността на работната група ще е министърът на финансите.

Министрите и другите органи на изпълнителната власт предприемат незабавни мерки с цел администрациите и ведомствата, държавните предприятия, търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала и дружествата, които те контролират, както и други лица, в които упражняват правата на държавата, да прекратят отношенията си с лицата от списъка и да не влизат в нови взаимоотношения.

„С предприетите от правителството действия ще се сведат до минимум рисковете за страната ни в политическо и в международно отношение и за българската икономика от тези санкции на САЩ при последващо замразяване на активи в банки на бюджетни организации, държавни дружества и предприятия, блокиране на международни преводи, изключване и недопускане до участие в международни бизнес сделки, ограничаване на възможностите за търговия и други“, се посочва още в съобщението на кабинета.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *