Инж. Христин Илиев: Най-важната задача пред сектора ни е да успеем да съхраним енергийната стабилност и независимост

Разговаряме с изпълнителния директор на „Топлофикация Бургас“ инж. Христин Илиев.

Бихте ли дали оценка за развитието на енергийния сектор в България през последните години в условията на криза, инж. Илиев?

Развитието на сектор „Енергетика“ в България през последните години бележи значителен напредък. Въпреки неприятните условия, в които се налага да работим, смятам, че както правителството, така и самите ние като дружество прилагаме работещи и иновативни решения в производството на чиста енергия. Нашият сектор е много устойчив и това е доказано през годините, въпреки всички кризи, които ни застигнаха – здравна, икономическа и енергийна. Просто, за да се развиваме и да бъдем на нивото на останалите европейски страни, нямаме друг избор.

Военният конфликт в Украйна е едно от големите изпитания, пред които се изправя енергийният сектор. В целия Европейски съюз се предприемат мерки, за да се запази стабилността. Само преди седмица и в България се прие антикризисен пакет и се надявам той да даде резултат. Смятам, че трябва да се работи за дългосрочно стабилизиране на едно от най-важните пера, част от икономиката на България – енергетиката.

Нека не забравяме, че независимо от геополитическата обстановка пред всички държави членки на ЕС продължава да е на дневен ред темата с декарбонизацията и производството на зелена енергия чрез премахване на въглищата и използването на по-чисти горива като природен и биогаз, биомаса, водород и т.н. За осъществяване на плавния и справедлив енергиен преход трябват конкретни предложения за инвестиционни проекти, да се реши какво ще бъде бъдещето на държавните и частните ТЕЦ-ове и използването на алтернативни енергийни източници.

Като директор на една от българските газови топлофикации мога да Ви уверя, че в нашето предприятие ежегодно се правят редица инвестиции, както в поддръжката на съоръженията, така и в топлопреносната мрежа. Целта на подобренията е осигуряване на надеждно и сигурно топлоподаване за града ни.

Пандемия, война, инфлация. Кога ще излезем от тази спирала на криза в криза?

В нашия сектор винаги е имало големи предизвикателства, но сега вече има, както и Вие казахте, проблеми, които са на международно ниво. Здравната, икономическа и енергийна криза не може да се реши на национално равнище, ние просто търпим нейното отражение. За съжаление България е една от малките страни в ЕС и при нас всяко едно сътресение има по-големи поражения върху икономиката. Смятам, че тази спирала на излизане и влизане от криза в криза сме го виждали само по филмите, но ето, застигна ни. Проблемът е глобален, той засяга всички бизнеси, както и нашия. Надявам се с всички мерки, които се прилагат, да излезем и от тази ситуация, защото в противен случай ще станем свидетели на най-лошия сценарий – глад и режим на тока, което ще е началото на нова икономическа криза, която не виждам как ще овладеем.

Сътресенията, предизвикани от нарастващите цени на храните и енергията, вече обхващат и най-развитите държави, за това считам, че е необходимо да се намерят държавнически решения. Ако това не се направи, рискуваме настоящата ситуация да се превърне в по-широк дългов крах и още една заплаха за крехкото възстановяване на световната икономика от пандемията.

Как ще коментирате очакваното увеличение на цените на топлинната енергия?

Новите цени за топлинната енергия ще станат ясни на 1 юли 2022 г. Да, ще има повишение на парното и топлата вода. Това е неминуемо. В световен мащаб има увеличение на цените на природния газ и въглеродните емисии, това рефлектира на всяка една страна, вкл. и на България. КЕВР като регулатор ще направи необходимото топлината в дома на всеки клиент да бъде на социално поносима цена. Както споменах още в началото на разговора ни, само преди седмица се приеха антикризисни мерки с цел овладяване на трудното положение, в което се намира всеки един сектор. Нашето предложение за нова цена на топлинната енергия е на база повишението на двата основни фактора – увеличение на стойността на газа и въглеродните емисии.

Каква цена предложихте?

Нека изчакаме датата 1 юли и решението на КЕВР. Надявам се да се обяви цена, която е социално поносима за клиентите, но и да бъде отчетено, че топлофикациите се намират в много тежко положение и също имат нужда от подкрепа. През целия отоплителен сезон 2021-2022 г. ние осигурявахме отопление за крайните потребители на приетата цена за парното през юли м.г., но в действително ние купувахме газ на тройно по-висока цена. Тази разлика доведе до натрупване на недовзет приход за „Топлофикация Бургас“ на стойност около 10 млн. лв. Това е сумата само до края на м. юни 2022 г. Получените от държавата компенсации не успяха да покрият тази огромна разлика.

Преди години Вие направихте големи инвестиции. Споменахте използването на биомаса за осигуряване на още по-чиста енергия. Разкажете ни за проекта.

В „Топлофикация Бургас“ винаги сме инвестирали в посока чиста и зелена енергия. Всяка година инвестираме в намаляване на емисиите в съответствие с политиката на Европа. Полагаме огромни усилия за опазване на околната среда. За осъществяване на тези цели в топлоцентралата се реализираха успешно голям стратегически проект за използвае на биогорива за производството на енергия. Те са чист продукт, получен от растения и при използването на биомаса не се отделят вредни емисии в атмосферния въздух. По този начин ние произвеждаме чиста енергия за нашия град. Уверявам Ви, че въпреки сложната обстановка в страната и огромните загуби, не режем от разходите за инвестиции и ремонти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.